Προεμμηνορρυσιακό Σύνδρομο: συνδέεται με τις σεξουαλικές δυσλειτουργίες;

Κοινοποιήση:

Το προεμμηνορρυσιακό σύνδρομο (Premenstrual Syndrome ή PMS), χαρακτηρίζεται από την παρουσία τουλάχιστον ενός από τα παρακάτω συναισθηματικά συμπτώματα: κατάθλιψη, εκρήξεις θυμού, ευερεθιστότητα, άγχος, σύγχυση και κοινωνική απόσυρση και τουλάχιστον ενός από τα παρακάτω σωματικά συμπτώματα: διόγκωση μαστών, δυσκοιλιότητα, κεφαλαλγία και πρήξιμο στα άκρα. Η διάρκεια των συμπτωμάτων είναι 5 μέρες πριν την έμμηνο ρύση, ενώ θα πρέπει να εμφανίζονται σε τρεις διαδοχικούς εμμηνορρυσιακούς κύκλους. Τα συμπτώματα θα πρέπει επίσης, να προκαλούν έκπτωση στη λειτουργικότητα της γυναίκας. Μάλιστα, η σοβαρότητα και η χρονιότητα του συνδρόμου οδηγουν σε έκπτωση στην καθημερινή ζωή της γυναίκας, στις οικογενειακές της σχέσεις, στην απόδοσή της στον εργασιακό χώρο, στην ποιότητα ζωής της και στη σεξουαλική της λειτουργία. Πιθανοί παράγοντες που προδιαθέτουν μια γυναίκα να εκδηλώσει τη συγκεκριμένη πάθηση είναι η ευαισθησία του κεντρικού νευρικού συστήματος στην αναπαραγωγή ορμονών και νευροδραστικών στεροειδών, τα γονίδια και διάφοροι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, όπως το στρες.

Όσον αφορά τη σεξουαλικότητα της γυναίκας με προεμμηνορρυσιακό σύνδρομο, τα μέχρι σήμερα
-περιορισμένα- δεδομένα αναφέρουν δυσμενείς επιπτώσεις στη σεξουαλική ζωή της και συγχρόνως σεξουαλική δυσφορία. Καθώς, λοιπόν, το παρόν σύνδρομο δεν έχει μελετηθεί διεξοδικά, μια καινούργια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Sex and Marital Therapy, επιχείρησε να διερευνήσει αφενός τις επιδράσεις του συνδρόμου στη γυναικεία σεξουαλική λειτουργία και αφετέρου τη σεξουαλικότητα των γυναικών αυτών αναφορικά με την προσωπική δυσφορία που αισθάνονται.

Το δείγμα αποτελούνταν από γυναίκες ηλικίας 18-40 ετών από την Τουρκία, που είχαν επισκεφθεί γυναικολογικό νοσοκομείο. Το συνολικό δείγμα χωρίστηκε σε δυο ομάδες. Στην πρώτη ομάδα εντάχθηκαν οι γυναίκες που πληρούσαν τα κριτήρια για να τεθεί η διάγνωση του προεμμηνορρυσιακού συνδρόμου, ενώ στην άλλη ομάδα οι υγιείς γυναίκες. Για τη συλλογή των δεδομένων, οι συμμετέχουσες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια που αξιολογούσαν την ένταση του συνδρόμου και τη σεξουαλική τους λειτουργία.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γυναίκες που έπασχαν από το προεμμηνορρυσιακό σύνδρομο βίωναν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα σεξουαλικής λειτουργικότητας και περισσότερη δυσφορία σχετιζόμενη με τη σεξουαλικότητά τους. Έτσι, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το σύνδρομο είναι παράγοντας επικινδυνότητας για σεξουαλικές δυσκολίες και σεξουαλική δυσφορία. Το ποσοστό της σεξουαλικής δυσφορίας στις γυναίκες που έπασχαν από το σύνδρομο εντοπίστηκε στο 51,7% και στις υγιείς γυναίκες στο 24,5%, ποσοστά που εμφάνισαν και σεξουαλικά προβλήματα.

Άλλα ενδιαφέροντα ευρήματα ήταν ότι ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών ήταν τα 30 έτη. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, το συγκεκριμένο σύνδρομο είναι κυρίως φαινόμενο της αναπαραγωγικής ηλικίας, όταν, δηλαδή, οι ωοθήκες είναι δυνητικά ενεργές και υποστηρίζουν τους ορμονικούς παράγοντες που, όπως αναφέραμε παραπάνω, φαίνονται να εμπλέκονται στην εμφάνιση του προβλήματος. Επιπλέον, τα πιο κοινά σωματικά συμπτώματα φάνηκαν πως ήταν το φούσκωμα στην κοιλιά και το αίσθημα υπερβολικής κόπωσης, ενώ το πιο κοινό συναισθηματικό σύμπτωμα ήταν οι εναλλαγές στη διάθεση.

Καταλήγοντας, οι ερευνητές επισημαίνουν τη σημασία που έχει, ως ειδικοί, να εξετάζουμε κατά πόσο πίσω ένα σεξουαλικό πρόβλημα ή δυσλειτουργία κρύβεται ενδεχομένως το προεμμηνορρυσιακό σύνδρομο.


Χριστίνα Βάσσου

Βιβλιογραφική αναφορά:

İlhan, G., Verit Atmaca, F. V., Kurek Eken, M., & Akyol, H. (2017). Premenstrual Syndrome is associated with a higher frequency of female sexual difficulty and sexual distress. Journal of Sex & Marital Therapy, 1-11.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΥΝΑΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΥΝΑΙΚΑ

Όλα τα άρθρα για την Γυναικεία Σεξουαλικ...

Περισσότερα

Γυναίκα και Πρόληψη Σεξουαλικής Υγείας

Γυναίκα και Πρόληψη Σεξουαλικής Υγείας

Είναι σημαντικό για τη γυναίκα να συνειδ...

Περισσότερα