<< Το σεξ είναι ζωή 
          και ο έρωτας δικαίωμα... >> 
                  Δρ. Θάνος Ασκητής 1986

Η παρουσίαση αφορά τα τηλεφωνήματα που δεχτήκαμε στη Συμβουλευτική Γραμμή Σεξουαλικής Υγείας κατά τη διάρκεια του 2013. Τα παρακάτω διαγράμματα αφορούν τον τόπο διαμονής, το φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, την οικογενειακή κατάσταση και το επάγγελμα των καλούντων, καθώς και τα αιτήματα τους.

Στην Σ.Γ.Σ.Υ. καλούν άτομα από ολόκληρη την Κύπρο. Οι ηλικίες των ενδιαφερομένων επίσης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα. Δεχόμαστε τηλεφωνήματα από άτομα 18 μέχρι και άνω των 80 ετών. Οι περισσότεροι άνθρωποι που απευθύνονται στη Σ.Γ.Σ.Υ. είναι έγγαμοι, σε ποσοστό 69,3%, ενώ το 13,7% των καλούντων είναι άγαμοι που ζουν μόνοι και το 9,1% άγαμοι που ζουν με του γονείς τους. Μικρότερα ποσοστά μοιράζονται διαζευγμένοι, χήροι και έγγαμοι που βρίσκονται σε διάσταση.Ποικιλομορφία παρουσιάζει και το μορφωτικό επίπεδο των καλούντων. 1 στους 3 (33%) είναι απόφοιτος Λυκείου και Τεχνικών Σχολών, ενώ το 40% μοιράζονται οι απόφοιτοι Ανωτέρων και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Το 13% του δείγματος είναι απόφοιτοι Γυμνασίου και το 9% απόφοιτοι Δημοτικού. Οι αναλφάβητοι ανέρχονται στο 1% του συνόλου. Το 1/3 του δείγματος (33,3%) απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι κατέχουν το 19,6%. Οι συνταξιούχοι που κάλεσαν στην Σ.Γ.Σ.Υ. το 2013, ανέρχονται στο 20,3%. Το σύνολο συμπληρώνουν οι αυτοεργοδοτούμενοι (7,2%) και οι οικοκυρές (5,3%). Ένα μεγάλο ποσοστό των καλούντων είναι άνεργοι (8,5%) ενώ το 5,3% είναι άεργοι (φοιτητές, φαντάροι κλπ). 

Η πλειοψηφία των καλούντων είναι άνδρες οι οποίοι καλούν για προβλήματα που αφορούν τους ίδιους, σε αντίθεση με τις γυναίκες οι οποίες καλούν στην γραμμή κυρίως για άλλους. Οι γυναίκες τηλεφωνούν στη Σ.Γ.Σ.Υ. σε ποσοστό 46,7% για προβλήματα που απασχολούν τις ίδιες και σε ποσοστό 53,3% για ζητήματα που αφορούν τον σύντροφο, τα παιδιά ή άλλα μέλη του περιβάλλοντός τους. Μόνο το 4,3% των ανδρών καλούν για θέματα που αφορούν άλλους. Το συνηθέστερο αίτημα των ατόμων που καλούν στη Συμβουλευτική Γραμμή αφορά σεξουαλικές δυσλειτουργίες (64,7%), ενώ ακολουθούν τα προβλήματα σχέσεων (11,8%), τα προβλήματα περιβάλλοντος (4,7%) και τα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα (Σ.Μ.Ν.) (3,9%). Μικρότερα ποσοστά κατέχουν αιτήματα όπως η ομοφυλοφιλία, η πρώτη φορά, το μέγεθος πέους, οι παραφιλίες, οι ψυχικές και οργανικές παθήσεις.Πιο συγκεκριμένα:Περισσότερα από τα μισά άτομα που καλούν σχετικά με σεξουαλικές δυσλειτουργίες αναφέρονται σε προβλήματα στύσης, σε ποσοστό 52,5%. Το δεύτερο σε συχνότητα αίτημα των σεξουαλικών δυσλειτουργιών είναι η πρόωρη εκσπερμάτιση με ποσοστό 14,2%. Ακολουθούν η υποτονική επιθυμία (9,1%), η ανεσταλμένη εκσπερμάτιση (7,1%) και ο κολεόσπασμος (4%).

Τα άτομα που καλούν για προβλήματα σχέσεων, απασχολούνται κυρίως από ζητήματα απιστίας και εξωσυζυγικών σχέσεων (56%) και προβλήματα ανάμεσα στο ζευγάρι (39%). Ένα αρκετά μικρότερο ποσοστό κατέχουν και τα προβλήματα στη σχέση γονιού - παιδιού (5%). Τα Σ.Μ.Ν. που κυρίως απασχολούν τους καλούντες της Σ.Γ.Σ.Υ. είναι τα κονδυλώματα, σε ποσοστό 67% των κλήσεων. Ακολουθεί το A.I.D.S. στο 16%. Τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα αφορούν σε γενικές απορίες, αναζήτηση πληροφοριών και ενημέρωση.Σημαντικές διαφορές παρουσιάζονται και ανάμεσα στα αιτήματα των ανδρών και των γυναικών που μας κάλεσαν. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανδρών που καλούν στη γραμμή μας αναζητούν λύσεις για σεξουαλικά προβλήματα (σε ποσοστό 83,8%), ενώ μόνο το 35% των γυναικών αναζητούν κατευθύνσεις για ίδια ζητήματα. Περαιτέρω, σχεδόν 1 στις 4 γυναίκες που καλούν στη γραμμή απασχολούνται από προβλήματα σχέσεων, ενώ για τον ανδρικό πληθυσμό το ποσοστό αυτό μόλις που ξεπερνά το 2%

 

ΕΡΕΥΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Στην παρακάτω έρευνα παρουσιάζεται το προφίλ των ανδρών που καλούν στη Συμβουλευτική Γραμμή Σεξουαλικής Υγείας αναφέροντας πρόβλημα Πρόωρης Εκσπερμάτισης. Η έρευνα έγινε σε δείγμα 2050 ανδρών σε μια απόπειρα σκιαγράφησης της ηλικίας, της οικογενειακής κατάστασης, του μορφωτικού επιπέδου και του επαγγέλματος των ανδρών με Πρόωρη Εκσπερμάτιση ενώ αναφορά γίνεται και στη Συν- νοσηρότητα Πρόωρης Εκσπερμάτισης και Ψυχικών Διαταραχών.

Μελετώντας το διάγραμμα συσχέτισης Πρόωρης Εκσπερμάτισης και Ηλικίας, παρατηρούμε πως  οι άντρες ηλικίας 31-40 ετών αποτελούν τον πληθυσμό στον οποίο παρατηρείται συχνότερα η Π.Ε. με ποσοστό 38% ενώ έπονται οι άνδρες ηλικίας 18-30 ετών με ποσοστό 37%. Στις ηλικίες 41-50 ετών η Π.Ε. συναντάται στο 13% του ανδρικού πληθυσμού ενώ όσο προχωράμε στα επόμενα ηλικιακά στάδια η συχνότητα εμφάνισης της Π.Ε. μειώνεται. Συγκεκριμένα στους άνδρες 51-60 ετών η Π.Ε. παρατηρείται στο 8% του δείγματος. Στους άνδρες ηλικίας 61-70 ετών η Π.Ε. συναντάται σε ποσοστό 3% ενώ οι άνδρες 71 ετών και άνω καταλαμβάνουν μόλις το 1% του δείγματος.

Αναφορικά με την οικογενειακή κατάσταση των ανδρών με Π.Ε. οι οποίοι μελετώνται στο δείγμα, παρατηρούμε πως οι Άγαμοι άνδρες καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό της τάξης του 50%. Ακολουθούν οι Έγγαμοι άνδρες με ποσοστό 46% ενώ οι Διαζευγμένοι άνδρες αναφέρουν πρόβλημα Π.Ε. σε ποσοστό 3%.  Οι χήροι άνδρες του δείγματος ανέφεραν πρόβλημα Π.Ε. σε ποσοστό 1%.

Διερευνώντας τη συσχέτιση εμφάνισης Π.Ε. και μορφωτικού επιπέδου των ανδρών του δείγματος, παρατηρούμε πως οι απόφοιτοι Λυκείου είναι ο πληθυσμός στον οποίο παρατηρείται συχνότερα η Π.Ε. σε ποσοστό 43%. Ακολουθούν οι απόφοιτοι Ανωτάτου Επιπέδου οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 19% του δείγματος ενώ σε  ποσοστό της τάξης του 18% συναντώνται άνδρες με Π.Ε. οι οποίοι είναι απόφοιτοι Ανωτέρου Επιπέδου. Οι απόφοιτοι Γυμνασίου καλύπτουν το 13% του δείγματος ανδρών με Π.Ε. ενώ το μικρότερο ποσοστό της τάξης του 7% καταλαμβάνουν οι απόφοιτοι Δημοτικού.

Οι άνδρες με Π.Ε. οι οποίοι μελετήθηκαν στο δείγμα απασχολούνται στο μεγαλύτερο ποσοστό της τάξης του 41% ως ιδιωτικοί υπάλληλοι ενώ οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες καλύπτουν το 28% του δείγματος ανδρών με Π.Ε. Ακολουθούν οι άνδρες με Π.Ε. οι οποίοι απασχολούνται στο Δημόσιο τομέα και οι οποίοι καλύπτουν το 14% του δείγματος. Στους άνεργους άνδρες του δείγματος η Π.Ε. συναντάται σε ποσοστό 11% ενώ οι συνταξιούχοι αντιπροσωπεύουν μόλις το 6% του πληθυσμού που μελετήθηκε.
Μελετώντας τους άξονες 'Πρόωρη Εκσπερμάτιση' και 'Ψυχική Διαταραχή' παρατηρούμε πως οι άνδρες με Π.Ε. παρουσιάζουν στο μεγαλύτερο ποσοστό -της τάξης του 4%- Αγχώδεις διαταραχές. Η Συν νοσηρότητα Π.Ε. και Διαταραχών Προσωπικότητας συναντάται σε ποσοστό 1% όπως και η συνοσηρότητα Π.Ε. και Συναισθηματικών διαταραχών (ποσοστό 1% αντιστοίχως).
 

Dr. Αθανάσιος Ασκητής

Νευρολόγος-Ψυχίατρος

Διδάκτωρ Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας

 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 9.726 ανδρών και γυναικών που κάλεσαν στη Συμβουλευτική Γραμμή Σεξουαλικής Υγείας στο χρονικό διάστημα 2004-2008. Από το συνολικό δείγμα οι διαζευγμένοι είναι 1.945 και οι έγγαμοι είναι 5.836.
Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα τα διαζύγια αυξάνονται όλο και πιο πολύ με την πάροδο των ετών. Υπολογίζεται ότι στις ημέρες μας 1 στους 4 γάμους καταλήγει σε διαζύγιο. Η αύξηση του ποσοστού των διαζυγίων είναι μεγάλη αν αναλογιστεί κανείς ότι στη δεκαετία του 80 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 1 στους 10 γάμους. Επιπλέον, υπολογίζεται ότι το 2010 περίπου 1 στους 2 γάμους θα φτάνει σε διαζύγιο.
Οι πιο επιρρεπείς ηλικίες για οριστική ρήξη της σχέσης είναι μεταξύ 40 και 50, οπότε έρχεται η πρώτη κρίση της μέσης ηλικίας, «τι έκανα, τι δεν έκανα στη ζωή μου» και ο προβληματισμός τι κάνω από εδώ και πέρα. Τα 2/3 των διαζυγίων γίνονται σε αυτή την ηλικία, όταν έχουν μεγαλώσει λίγο τα παιδιά τους και θεωρητικά, θα μπορούσαν να χαρούν πια τη ζωή τους ως ζευγάρι. Η έξοδος των παιδιών από το σπίτι είναι συχνά σημαντική αφορμή για την κρίση της συζυγικής σχέσης.
Παλαιότερα ήταν ο άντρας που έφευγε από τον γάμο. Η σημερινή πραγματικότητα είναι διαφορετική, καθώς οι γυναίκες ζητούν πια διαζύγιο. Ο άντρας φεύγει για να ξαναζήσει τα νιάτα του, να ξαναβρεί την πρώιμη σεξουαλικότητά του. Η γυναίκα είναι πιο προσγειωμένη. Σκέφτεται: «μ' αυτόν τον άνδρα θα περάσω τα υπόλοιπα χρόνια μου; Δεν ενδιαφέρεται για μένα..., το μυαλό του είναι εκεί» κ.λπ.». Η γυναίκα αναζητά μια πιο ολοκληρωμένη σχέση και αυτό γίνεται κυρίως από τη στιγμή που τα παιδιά μεγαλώνουν και φεύγουν από το σπίτι. Μέχρι τότε η σχέση της με τα παιδιά, της έδινε ουσιαστικό νόημα και ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον της μετατοπίζεται εν συνεχεία στη σχέση της με τον άντρα της ή διαφορετικά στην επαγγελματική της καριέρα.
Στην κλινική πρακτική διαφαίνεται ότι πιο εύκολα στις μέρες μας τα ζευγάρια οδηγούνται σε ρήξη και σε χωρισμό, ενώ πιο δύσκολα επιλέγουν να διεκδικήσουν μια σχέση. Στην αγωνία για το τέλειο, το μοναδικό και το αψεγάδιαστο, στην ενασχόληση με το «εγώ» και όχι με το «εμείς», πολλοί από μας σήμερα αδυνατούμε να δούμε την κρίση στην σχέση μας σαν ευκαιρία για αναδόμηση και ανανέωση και επιλέγουμε τον λιγότερο απαιτητικό δρόμο της «φυγής». Ωστόσο, οι άνθρωποι παντρεύονται και ξαναπαντρεύονται γιατί το έχουν ανάγκη! Ο γάμος μπορεί να εξυπηρετεί κοινωνικές, θεσμικές, οικονομικές ανάγκες, αλλά η σημαντικότερη είναι η ψυχολογική. Είναι η ανάγκη για ασφάλεια, για συντροφικότητα, το αίσθημα της συναισθηματικής σιγουριάς, η ανάγκη για αγάπη και η ανάγκη για κατανόηση. Είναι η ανάγκη για απόλυτη αποκλειστικότητα. Για αυτό και περισσότερο από 50% των διαζευγμένων προχωράει σε επόμενο γάμο, ενώ δεν είναι σπάνιο να ξαναπαντρεύονται τον-την ίδια σύζυγο.
Το διαζύγιο αποτελεί για το άτομο μια ψυχοτραυματική εμπειρία που μπορεί να επιφέρει μια σειρά προβλημάτων και δυσκολιών στη μετέπειτα ζωή του. Ένα από τα προβλήματα αυτά μπορεί να είναι οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες, αλλά και τα ψυχολογικά προβλήματα. Πράγματι, από τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα της Συμβουλευτικής Γραμμής Σεξουαλικής Υγείας προέκυψε ότι οι διαζευγμένοι άνδρες και γυναίκες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν σεξουαλικά προβλήματα σε σύγκριση με τους έγγαμους. Οι διαζευγμένοι άνδρες είναι πιο «ευάλωτοι» σε προβλήματα στύσης και εκσπερμάτισης, ενώ οι διαζευγμένες γυναίκες «υποφέρουν» από μειωμένη ερωτική επιθυμία, δυσκολία στην εφύγρανση του κόλπου και τον οργασμό αλλά και πόνο κατά τη σεξουαλική επαφή.
Οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες στους άνδρες αφορούν κυρίως τη στυτική δυσλειτουργία και προβλήματα εκσπερμάτισης. Η στυτική δυσλειτουργία αναφέρεται στη μόνιμη ή παροδική αδυναμία απόκτησης ή διατήρησης στύσης κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής. Τα προβλήματα εκσπερμάτισης περιλαμβάνουν κυρίως την πρόωρη, την ανεσταλμένη και την παλίνδρομη εκσπερμάτιση. Κατά την πρόωρη εκσπερμάτιση ο άνδρας δεν έχει βουλητικό έλεγχο της εκσπερμάτισης, η οποία μπορεί να συμβεί ακόμη και στα προκαταρκτικά παιγνίδια. Η ανεσταλμένη εκσπερμάτιση αναφέρεται στη δυσκολία του άνδρα να εκσπερματίσει κατά τη σεξουαλική επαφή, ενώ κατά την παλίνδρομη εκσπερμάτιση ο άνδρας έχει την αίσθηση ότι εκσπερματίζει, αλλά το σπέρμα καταλήγει στην ουροδόχο κύστη.
Οι γυναίκες αντίστοιχα μπορεί να εκφράζουν μειωμένη ή και καθόλου επιθυμία για σεξουαλική επαφή. Επιπλέον, είναι πιθανό να έχουν δυσκολία στην εφύγρανση του κόλπου και στο να έχουν οργασμό. Επίσης, σε σεξουαλικές δυσλειτουργίες που χαρακτηρίζονται από αίσθημα πόνου, όπως η δυσπαρεύνια και ο κολεόσπασμος, οι γυναίκες μπορεί να νιώσουν πόνο μη οργανικής αιτιολογίας κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής.
Η διαπίστωση ότι οι έγγαμοι είναι λιγότερο επιρρεπείς σε σεξουαλικές δυσλειτουργίες μπορεί να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι αισθάνονται περισσότερο συναισθηματική ασφάλεια και πληρότητα μέσα στο γάμο και έχουν καλύτερη επικοινωνία με το/τη σύζυγο. Η καλή επικοινωνία και η συναισθηματική ασφάλεια αποτελούν στοιχεία που ενισχύουν την υγιή σεξουαλική ζωή.
Επιπλέον, οι έγγαμοι φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη συχνότητα σεξουαλικών επαφών. Πράγματι τα άτομα με ενεργή σεξουαλική ζωή ωφελούν την υγεία τους, καθώς κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής ο εγκέφαλος εκλύει ορμόνες οι οποίες δρουν θετικά στη σωματική υγεία προφυλάσσοντας για παράδειγμα από κεφαλαλγίες και υπέρταση.
Όσον αφορά την ψυχολογική διάσταση του διαζυγίου, το 12% των διαζευγμένων παρουσιάζει κάποια ψυχική διαταραχή. Απó το ποσοστό αυτό το 56% των διαζευγμένων παρουσιάζουν συναισθηματικές διαταραχές με κυρίαρχη την κατάθλιψη, το 24% παρουσιάζει αγχώδεις διαταραχές, ενώ μικρότερα ποσοστά παρουσιάζουν διαταραχές προσωπικότητας και σχιζοφρενικές διαταραχές.
Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι η κατάθλιψη είναι η συχνότερη διαταραχή σε διαζευγμένους άνδρες και γυναίκες που αντιμετωπίζουν κάποια ψυχική νόσο. Χαρακτηριστικά συμπτώματα της κατάθλιψης είναι το έντονο άγχος και η ευερεθιστότητα, ανησυχία, εκνευρισμός, έντονη θλίψη, απελπισία, χαμηλή αυτοεκτίμηση, απαισιοδοξία, ευσυγκινησία, φόβος μοναξιάς, δυσκολία στη λήψη αποφάσεων, έλλειψη συγκέντρωσης, απώλεια ευχαρίστησης σε δραστηριότητες που πρωτύτερα θα ευχαριστούσαν το άτομο, απόσυρση από τις κοινωνικές σχέσεις ή ακόμη και από συγγενικά πρόσωπα. Συχνά συνυπάρχουν σωματικά συμπτώματα χωρίς να υπάρχει παθολογική αιτία, όπως διαταραχές στον ύπνο (αϋπνία ή έντονη υπνηλία), πονοκέφαλοι, διαταραχές της διατροφής (βουλιμία ή άρνηση φαγητού και απρόσμενες διακυμάνσεις του βάρους με εμφανή αύξηση ή μείωση), υπερβολική κούραση-αδυναμία ή έντονη εξάντληση. Στις αγχώδεις διαταραχές κυρίαρχα συναισθήματα είναι το έντονο άγχος και ο φόβος και μάλιστα συχνά μπορεί να συνυπάρχουν με συναισθηματικές διαταραχές. Πράγματι, οι αλλαγές που επιφέρει το διαζύγιο, όπως αλλαγή κατοικίας, των οικονομικών δεδομένων, του χρόνου που περνάει ο γονιός με τα παιδιά, εφόσον υπάρχουν, μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ψυχολογική κατάσταση του ατόμου.
Από τους διαζευγμένους που έχουν κάποια ψυχική νόσο, το 36 % επιστρέφει και μένει με τους γονείς του, το 12% μένει μόνο, ενώ το ποσοστό είναι αρκετά μικρό στους διαζευγμένους που συμβιώνουν με σύντροφο(2%). Αυτό μπορεί να αποτελεί μία ένδειξη του πόσο η σχέση και η συμβίωση μπορεί να έχει θετική επίδραση στη ζωή ενός ατόμου που έχει πάρει διαζύγιο και φαίνεται να τον προφυλάξει από το ψυχολογικό πρόβλημα. Η σχέση αποτελεί ένα θετικό μήνυμα για την συναισθηματική πληρότητα του ατόμου και η ισορροπημένη προσωπική ζωή συσχετίζεται με την ψυχική υγεία στον άνθρωπο.

 

Το έτος 2007-2008 παρατηρήθηκε αύξηση των διαζυγίων της τάξεως του 11%, σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Στους 10 χωρισμούς οι 7 που αποφασίζουν να χωρίσουν είναι γυναίκες και οι 3 μόνο άντρες. Η γυναίκα επενδύει λογικά στο γάμο και ειδικά όταν υπάρχει παιδί. Για αυτό και οι γυναίκες που παίρνουν την πρωτοβουλία να πάρουν διαζύγιο είναι μητέρες.
Η γυναίκα οδηγείται σε αυτή την απόφαση κυρίως λόγω του ότι:
  • δεν καλύπτεται συναισθηματικά
  • δεν καλύπτονται οι προσδοκίες της σε σχέση με το παιδί της, θεωρώντας μη ικανό το σύζυγο-σύντροφο για αυτές τις ανάγκες.
Ουσιαστικά η γυναίκα έχει ξεπεράσει τον άνδρα της. Και μία σοβαρή παράμετρος σε αυτό είναι ο οικονομικός παράγοντας, καθώς η γυναίκα σήμερα δεν στηρίζεται οικονομικά στον σύζυγό της.
Στους γάμους που δεν υπάρχει παιδί φαίνεται πως ο άνδρας έχει τάση να χωρίζει τη γυναίκα, χωρίς κάτι τέτοιο να αξιολογείται στατιστικά.
Οι λόγοι που οδηγούν τον άνδρα να χωρίσει είναι :
  • η αυταρχική- καταπιεστική και απαξιωτική στάση της συζύγου
  • η μη κάλυψη των σεξουαλικών προσδοκιών του
  • η συναισθηματική κρίση του ίδιου, κυρίως στη μέση ηλικία, η λεγόμενη κρίση μέσης ηλικίας.

DR. ΘΑΝΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 


ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ: ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Χουσιάδα Χριστίνα, Κουρούσιας Κ., Φωτεινάκη Ε., Θεοδωρόπουλος Α.,. Ρόκκας Κ., Μόσχα Μ., Ασκητής Α.
Το Ινστιτούτο Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας διεξήγαγε έρευνα μελετώντας τα ερωτήματα και τις ανησυχίες που φέρουν οι γονείς  στη Συμβουλευτική Γραμμή Σεξουαλικής Υγείας,  καθώς τα παιδιά τους διανύουν την ήβη, τη μέση περίοδο και το κλείσιμο της εφηβείας τους –ηλικιακό φάσμα 11-19 ετών. Τα ερευνητικά δεδομένα προκύπτουν από δείγμα 845 γονέων, οι οποίοι κάλεσαν στη Γραμμή κατά τη  χρονική περίοδο 2006-2011.  Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα αιτήματα των γονέων διαφοροποιούνται και διαμορφώνονται ανάλογα με το ηλικιακό στάδιο, στο οποίο βρίσκεται το έφηβο παιδί τους. Συγκεκριμένα, προκύπτει πως καθώς τα παιδιά τους μπαίνουν στην εφηβεία (11-13 ετών), το θέμα που απασχολεί την πλειοψηφία των γονέων είναι η σεξουαλική αγωγή, ενώ κατά την κεντρική εφηβεία (14-16 ετών) διαπιστώνουμε πως οι γονείς στο μεγαλύτερο ποσοστό τους προβληματίζονται και ρωτούν για την πρώτη φορά των έφηβων παιδιών τους, ζώντας με την προσδοκία της έναρξης της σεξουαλικής ζωής των εφήβων, το φόβο των αφροδίσιων νοσημάτων αλλά και το ενδεχόμενο μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης. Αναφορικά με το κλείσιμο της εφηβείας (17-19 ετών) οι γονείς παρουσιάζονται να φέρουν ως κυρίαρχο αίτημά τους τη διαπροσωπική τους σχέση με τα παιδιά τους, αναζητώντας τρόπους να διαχειριστούν τις συγκρούσεις, ενώ σε μεγάλο ποσοστό αναζητούν την έγκυρη και επιστημονική γνώση των ειδικών της Συμβουλευτικής Γραμμής αναφορικά με θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού. Διερευνώντας το φύλο των γονέων που κάλεσαν στη Συμβουλευτική Γραμμή Σεξουαλικής Υγείας παρατηρούμε πως σε αισθητά μεγαλύτερο ποσοστό (63%) καλούν οι μητέρες των έφηβων παιδιών, ενώ ακολουθούν οι πατέρες σε ποσοστό της τάξης του 37%. Πιο συγκεκριμένα, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους οι μητέρες καλούν για ζητήματα που αφορούν τον έφηβο γιό τους (38%) ενώ ακολουθούν οι μητέρες που καλούν για θέματα που αφορούν την έφηβη κόρη τους (35%). Οι πατέρες που καλούν για τον έφηβο γιό τους ανέρχονται στο 22% ενώ σπανιότερα θα δεχθούμε κλήσεις από πατέρες που αναζητούν απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την έφηβη κόρη τους (5%).
 

Δεν είναι τυχαίο που πολλές από τις σύγχρονες έρευνες τείνουν να σχετίζουν την παρούσα οικονομική κρίση με τη σεξουαλική ζωή των Ελλήνων. Η οικονομική κατάσταση επηρεάζει άμεση την ψυχολογία και τη διάθεση του ατόμου και κατ’ επέκταση, τη σεξουαλική του ζωή. Ποια όμως είναι η ελληνική πραγματικότητα; Πώς έχει επηρεαστεί η σεξουαλική ζωή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια αυτής της βαθειάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης;

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας και της Συμβουλευτικής Γραμμής Σεξουαλικής Υγείας, η κρίση στην οικονομία δεν φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά την σεξουαλική ζωή των Ελλήνων. Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία της Συμβουλευτικής Γραμμής Σεξουαλικής Υγείας καταδεικνύουν μεγαλύτερη συχνότητα επαφών για τον σύγχρονο Έλληνα αλλά και αυξημένη τάση για ενημέρωση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που μπορεί να υπάρχουν και να επηρεάζουν τη σεξουαλική ζωή.

Οι δείκτες που αξιολογήσαμε στην έρευνα μας στο Ινστιτούτο Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας είναι κυρίως τρεις : α) ο αριθμός των κλήσεων στη Συμβουλευτική Γραμμή Σεξουαλικής Υγείας, β) Η συχνότητα των σεξουαλικών επαφών των καλούντων και γ) Η συχνότητα της σεξουαλικής επιθυμίας των ανδρών και γυναικών που κάλεσαν στη Συμβουλευτική Γραμμή.

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα συνέκρινε τα παραπάνω στοιχεία για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2009 ,και τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2010 (όπου η οικονομική κρίση εμφανίζεται πλέον ξεκάθαρα). Ο αριθμός των τηλεφωνημάτων φαίνεται να έχει αυξηθεί σημαντικά το 2010 κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο σε σχέση με το 2009. Για παράδειγμα, τα τηλεφωνήματα προς τη Συμβουλευτική Γραμμή τον Απρίλιο του 2009 ήταν 380 ενώ τον Απρίλιο του 2010 αυξήθηκαν σε 420 (ποσοστό 10.5%).

Ανοδική τάση αντικατοπτρίζουν τα στοιχεία της Συμβουλευτικής Γραμμής Σεξουαλικής Υγείας και σε ότι αφορά τη συχνότητα των επαφών των ανδρών και των γυναικών που καλούν στη γραμμή, όπως φαίνεται καθαρά στον παρακάτω πίνακα:

Το διάγραμμα καταγράφει τον μέσο όρο της συχνότητας («πόσες φορές μέσα στο μήνα επιθυμείτε να έχετε σεξουαλική επαφή;») των ατόμων που καλούν στη γραμμή (ηλικίας 17-70 ετών, ανδρών και γυναικών).  Φαίνεται πως η επιθυμία των ατόμων που καλούν στη γραμμή είναι αυξημένη κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Πιο συγκεκριμένα, η συχνότητα της επιθυμίας(μέσος όρος) για το μήνα Μάρτιο του 2009 ήταν 9 φορές, ενώ τον Μάρτιο του 2010 ήταν 11 φορές. Αντίστοιχα, η συχνότητα της επιθυμίας όπως καταγράφηκε για τον μήνα Απρίλιο του 2009 ήταν 9 φορές, ενώ τον Απρίλιο του 2010 η συχνότητα ήταν 12 φορές. Τα ευρήματα αυτά συνάδουν και με την αύξηση της συχνότητας των επαφών των ανδρών και των γυναικών που ζητούν τη βοήθεια της Συμβουλευτικής Γραμμής Σεξουαλικής Υγείας :

Η καταγραφή της συχνότητας των σεξουαλικών επαφών δείχνει ότι οι Έλληνες έχουν περισσότερες επαφές των Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2010 σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2009. Τον Μάρτιο του 2009 , η Συμβουλευτική Γραμμή είχε καταγράψει ότι η συχνότητα των επαφών ήταν κατά μέσο όρο 6 φορές το μήνα , ενώ τον Απρίλιο του 2010 η συχνότητα αυτή αυξήθηκε στις 8 φορές το μήνα.

Αυτό, λοιπόν, που καταγράφουν τα στοιχεία της Συμβουλευτικής Γραμμής είναι ότι οι οικονομική κρίση δεν οδήγησε και σε μείωση της συχνότητας των επαφών και της επιθυμίας των ελλήνων για σεξουαλική επαφή. Αντίθετα, διαγράφεται σαφώς μια αξιοσημείωτη αύξηση αυτών των δεικτών όπως και του ενδιαφέροντος των Ελλήνων να ενημερωθούν για τη σεξουαλική τους υγείας και να αναζητήσουν λύση στα σεξουαλικά προβλήματα που τους απασχολούν.

Τι όμως οδηγεί το σημερινό άνθρωπο σε μια αυξημένη συχνότητα σεξουαλικών επαφών , την ώρα που υπόκειται σε σοβαρότατη πίεση σε ψυχολογικό και οικονομικό επίπεδο; Χωρίς αμφιβολία, η οικονομική ανασφάλεια και η ρευστότητα είναι παράγοντες που αυξάνουν τα επίπεδα του άγχους και οδηγούν το άτομο να σκέφτεται απαισιόδοξα και αρνητικά για το μέλλον. Φαίνεται όμως, πως στην περίπτωση του σεξ , τα πράγματα λειτουργούν αντίστροφα. Είναι γνωστό ότι η σεξουαλική επαφή λειτουργεί θετικά για τη διάθεση του ατόμου και ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή του. Τα ευρήματά μας επιβεβαιώνουν ότι η οικονομική κρίση όπως καταγράφεται ως τώρα μέχρι στην Ελληνική κοινωνία διακινεί με θετικό τρόπο τη σεξουαλική διεκδίκηση των δύο φύλων που αναζητούν την χαρά και την ηδονή, μέσα στο γκρίζο τοπίο της απαισιοδοξίας.

Από την άλλη, η οικονομική στενότητα αναπόφευκτα συνοδεύεται και από μια αλλαγή στον τρόπο ζωής : οι άνθρωποι μένουν περισσότερο στο σπίτι και για αυτό αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στο σύντροφό τους. Μια πιθανή εξήγηση για τα παραπάνω ευρήματα είναι ότι όλες αυτές οι ραγδαίες αλλαγές τις οποίες ζούμε το τελευταίο διάστημα, οδηγούν στον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων μας ως κοινωνία και στην επαναξιολόγηση της σημασίας που έχουν για το σημερινό άνθρωπο οι ουσιαστικές και αληθινές σχέσεις. Η ιστορία εξάλλου έχει δείξει μέσα από τα παραδείγματα προηγούμενων οικονομικών κρίσεων ότι η οικονομική δυσκολία ενεργοποιεί τη διάθεση του ανθρώπου για επικοινωνία και τον κινητοποιεί προς μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Με βάση αυτή την αισιόδοξη σκέψη, θα μπορούσε κανείς να πει ότι η οικονομική κρίση είναι μια ευκαιρία για αλλαγή και μια στροφή προς τις αληθινές και γνήσιες αξίες της αγάπης και της συντροφικότητας.

Φυσικά, οφείλουμε να διαχωρίσουμε τις περιπτώσεις εκείνες όπου τα γεγονότα της ζωής και ειδικές συνθήκες μπορεί να ευνοήσουν την ανάπτυξη μιας συναισθηματικής διαταραχής (π.χ. κατάθλιψη). Σε αυτή την περίπτωση πράγματι , η λειτουργικότητα και φυσικά η σεξουαλική ζωή του ανθρώπου επηρεάζονται αρνητικά.

DR. ΘΑΝΟΣ Ε. ΑΣΚΗΤΗΣ
Νευρολόγος –Ψυχίατρος
Διδάκτωρ Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Σελίδα 1 από 2