«Η Σεξουαλική Ζωή του Νεοπλασματικού Ασθενούς»

Ημερομηνία: Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017.

Τόπος Διεξαγωγής: Royal Olympic Hotel (Αθήνα).

Ώρες Διεξαγωγής: 15.00 μ.μ. – 15.30 μ.μ.

Διοργάνωση: Επιστημονικό Συνέδριο, με Θέμα: «Γονιμότητα και Ασθενείς με Νεοπλασία»


Σε ένα πρώτο επίπεδο, η επιστημονική διάλεξη θα αναφερθεί στα ψυχικά στάδια που περνάει ένας ασθενής με καρκίνο, από τη διάγνωση της νόσου μέχρι και τη θεραπεία της. Στη συνέχεια, θα γίνει αναφορά στο ρόλο του θεράποντα ιατρού αναφορικά με τη φύση της ασθένειας και τη θεραπεία αλλά κυρίως, την ανάγκη να μην ξεχνά πόσο σημαντική είναι η σεξουαλική ζωή του ασθενούς του και του συντρόφου του. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των παραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά
τη σεξουαλική ζωή του ασθενούς, τη σεξουαλική συμπεριφορά του προς
τον σύντροφό του και αντίστοιχα και του συντρόφου του προς εκείνον. Τέλος, θα δοθεί έμφαση στους τρόπους με τους οποίους η σεξουαλικότητα του ασθενούς με καρκίνο μπορεί να εκφραστεί συναισθηματικά και πώς
οι ειδικοί ψυχικής υγείας μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό.

Για το πρόγραμμα του συνεδρίου παρακαλώ δείτε εδώ: http://www.scep.gr/wp-content/uploads/2017/11/final-program_GAN-2017_scep.pdf

Δείτε όλες τις ομιλίες