«Κινητική Αναπηρία & Σεξουαλικότητα στην Εφηβεία»


Την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017, ο Δρ. Θάνος Ασκητής θα συμμετάσχει σε επιστημονικό συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, όπου θα μιλήσει για την κινητική αναπηρία και τη σεξουαλικότητα στην εφηβεία.

Συγκεκριμένα:

Θέμα Ομιλίας:
«Κινητική Αναπηρία και Σεξουαλικότητα στην Εφηβεία».

Ώρες Διεξαγωγής της Ομιλίας:
12.20 μ.μ. – 12.50 μ.μ.

Τόπος Διεξαγωγής:
Poseidonia Beach Hotel, Λεμεσός.

Διοργάνωση:
6ο Παγκύπριο Συνέδριο Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας.

Περιεχόμενο ομιλίας:

Σε ένα πρώτο εισαγωγικό επίπεδο, η επιστημονική διάλεξη θα αναφερθεί στον ορισμό της αναπηρίας και στις κατηγορίες της κινητικής αναπηρίας. Θα διαρευνηθεί, επίσης, η στάση των γονέων απέναντι στην αναπηρία του εφήβου, καθώς και η επίδραση της αναπηρίας στη λειτουργία της οικογένειας. Στη συνέχεια, θα γίνει περιγραφή της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης των εφήβων με κινητική αναπηρία και του τρόπου με τον οποίο ο έφηβος ανακαλύπτει τη σεξουαλικότητά του. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, θα μελετηθεί πώς οι κινητικές αναπηρίες επιδρούν στη σεξουαλική λειτουργία του εφήβου και πώς τα στερεότυπα γύρω από την αναπηρία επηρεάζουν το άτομο και την αυτοεκτίμησή του. Τέλος, θα αναφερθεί ο ρόλος του ειδικού στη διαχείριση της σεξουαλικότητας των εφήβων με κινητική αναπηρία και θα τονιστεί η αναγκαιότητα της σεξουαλικής αγωγής των εφήβων και συγκεκριμένα οι λόγοι που την καθιστούν απαραίτητη, αλλά και το τι είναι σημαντικό να περιλαμβάνει.

Δείτε όλες τις ομιλίες