«Πρόωρη Εκσπερμάτιση: Με τη Ματιά του Ψυχιάτρου – Σεξολόγου. Παρουσίαση Περιστατικού»

Θέμα Ομιλίας: «Πρόωρη Εκσπερμάτιση: Διάγνωση – Ανάδειξη του Προβλήματος και Θεραπεία. Με τη Ματιά του Ψυχιάτρου – Σεξολόγου. Παρουσίαση Περιστατικού».

Ώρες Διεξαγωγής: 20.50 μ.μ. – 21.10 μ.μ.

Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Nikopolis, Ασκληπιού 16-18, Θεσσαλονίκη.

Επιστημονικό Συνέδριο, με Θέμα: «Καθημερινά Κλινικά Προβλήματα – Ο Ρόλος του Φαρμακοποιού ως Επιστημονικού Συμβούλου»

Την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017, ο Δρ. Θάνος Ασκητής θα συμμετέχει σε επιστημονική εκδήλωση, με σκοπό την επεξηγηματική παρουσίαση των δύο πιο σημαντικών σεξουαλικών δυσλειτουργιών, που φαίνεται να απασχολούν και να επηρεάζουν περισσότερο τη σεξουαλική ζωή του σύγχρονου άνδρα, τη Στυτική Δυσλειτουργία και την Πρόωρη Εκσπερμάτιση.

Περιεχόμενο ομιλιών:

Σε ένα πρώτο επίπεδο, οι επιστημονικές διαλέξεις θα εστιάσουν στη φυσιολογία της ανδρικής σεξουαλικής λειτουργίας και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σεξουαλικής επιθυμίας, της διέγερσης (στύση) και της εκσπερμάτισης. Στη συνέχεια, θα γίνει αναφορά στα πιο σύγχρονα διαγνωστικά κριτήρια και στο πως αυτά προσδιορίζουν την πρόωρη εκσπερμάτιση και τη στυτική δυσλειτουργία, ενώ παράλληλα θα παρατεθούν ορισμένα από τα πιο σύγχρονα επιδημιολογικά δεδομένα.

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, θα γίνει σημαντική αναφορά στους παράγοντες που προδιαθέτουν την εμφάνιση των συγκεκριμένων σεξουαλικών δυσλειτουργιών στον άνδρα, καθώς και στα αίτια που τις προκαλούν. Ακολούθως, θα δούμε πώς η πρόωρη εκσπερμάτιση και η στυτική δυσλειτουργία επιδρούν στην ερωτική ζωή του άνδρα, πως επηρεάζουν τη σχέση με τη σύντροφό του, καθώς και στο πως η ίδια με τη θετική ή αρνητική στάση της μπορεί να επηρεάσει το πρόβλημα. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος των ομιλιών, θα πραγματοποιηθεί εκτενής αναφορά στον τρόπο αξιολόγησης των δυσλειτουργιών από τον ειδικό και θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις θεραπευτικές επιλογές που έχει ο άνδρας με σεξουαλικό πρόβλημα. Η ομιλία θα κλείσει με την περιγραφή ενός περιστατικού από το χώρο μας και την επιτυχή αντιμετώπιση της πρόωρης εκσπερμάτισης.


Δείτε όλες τις ομιλίες