«Έχουν σημασία οι στάσεις στο σεξ;»

Το Ινστιτούτο Ψυχικής κ’ Σεξουαλικής Υγείας διεξήγαγε έρευνα τον Μάιο του 2014, μέσα από το facebook, με θέμα:«Έχουν σημασία οι στάσεις στο σεξ;»

Στόχος της έρευνας είναι να παρατηρήσουμε τις προτιμήσεις των Ελλήνων στις σεξουαλικές στάσεις, να δούμε αν οι άνδρες προτιμούν και νιώθουν άνετα στις ίδιες στάσεις με τις γυναίκες. Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων: 1036 άτομα. Η συμμετοχή των ανδρών ήταν σε ποσοστό 33% και των γυναικών 67%. Στο σύνολο των ερωτηθέντων, το μορφωτικό τους επίπεδο: Ανώτατη εκπαίδευση 45%, δευτεροβάθμια 33%, ανώτερη εκπαίδευση 22%. Η οικογενειακή τους κατάσταση: άγαμοι 44%, έγγαμοι 35%, διαζευγμένοι 15%, αρραβωνιασμένοι 5%, σε χηρεία 2%. Το επάγγελμά τους: ελεύθεροι επαγγελματίες: 29%, ιδιωτικοί υπάλληλοι 27%, άνεργοι 19%, δημόσιοι υπάλληλοι 16%, οικιακά 8%, άεργοι 1%.

1.2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10.

Στο συνολικό δείγμα ανδρών και γυναικών: