«ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΗΜΕΡΑ» σε συνεργασία με την Καπα Research (Πανελλαδική έρευνα)

Το Ινστιτούτο Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας σε συνεργασία με την Καπα-Research διεξήγαγε έρευνα με θέμα «Οι σχέσεις των νέων σήμερα», προκειμένου να διερευνήσει τις διαπροσωπικές σχέσεις, την αλλαγή των ρόλων στη σημερινή κοινωνία και το τι ζητάει το ένα φύλο από το άλλο. Με ποιο τρόπο φλερτάρουν οι νέοι μας; Τι ζητάει η γυναίκα από τον άνδρα σήμερα; Ποια η γνώμη τους για το γάμο και την δημιουργία οικογένειας;

Η έρευνα διεξήχθη πανελλαδικά σε δείγμα 716 ατόμων πανελλαδικά, με αναλογική κατανομή στις 13 περιφέρειες της χώρας, άνδρες και γυναίκες από 18 έως 34 ετών, από τις 2 έως 12 Μαΐου 2011. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη μέθοδο τηλεφωνικών συνεντεύξεων και με πολυδιάστατη δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Η μελέτη αυτή συσχετίζει τη χρήση internet και συγκεκριμένα την οικονομική κρίση και τη σεξουαλική υγεία των νέων.