«Παρακολουθείτε ταινίες ερωτικού περιεχομένου;»..

Το Ινστιτούτο Ψυχικής κ’ Σεξουαλικής Υγείας διεξήγαγε έρευνα τον Μάρτιο του 2014, μέσα από το facebook, με θέμα: «Παρακολουθείτε ταινίες ερωτικού περιεχομένου;»..

Στόχος της έρευνας είναι να παρατηρήσουμετην σεξουαλική συμπεριφορά των Ελλήνων σε σχέση με τις ερωτικές ταινίες. Σήμερα βλέπουν ταινίες ερωτικού περιεχομένου (πορνό), με ποια συχνότητα, μόνοι τους ή με τον σύντροφό τους, είναι μέρος του ερωτικού παιγνιδιού.

Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων: 259 άτομα. Η συμμετοχή των ανδρών ήταν σε ποσοστό 45% και των γυναικών 55%. Στο σύνολο των ερωτηθέντων, το μορφωτικό τους επίπεδο: Ανώτατη εκπαίδευση 47%, δευτεροβάθμια 32%, ανώτερη εκπαίδευση 21%. Η οικογενειακή τους κατάσταση: άγαμοι 45%, έγγαμοι 41%, διαζευγμένοι 9%, αρραβωνιασμένοι 5%, σε χηρεία 1%. Το επάγγελμά τους: ελεύθεροι επαγγελματίες: 33%, ιδιωτικοί υπάλληλοι 27%, άνεργοι 21%, δημόσιοι υπάλληλοι 11%, οικιακά 4%, άεργοι 3%. Η ηλικία τοις: κάτω από 19 ετών: 2%, 20-29 ετών: 28%, 30-19 ετών:38%, 40-49 ετών: 18%, 50-59 ετών: 10%, 60-69 ετών: 2%, πάνω από 80 ετών: 2%.

Γενικότερα, στο σύνολο των ερωτηθέντων: