«Σε σχέση με το χθες, ποια πιστεύετε ότι είναι η στάση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στο σεξ»

Το Ινστιτούτο Ψυχικής κ’ Σεξουαλικής Υγείας διεξήγαγε έρευνα τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2014, μέσα από το facebook, με θέμα: «Σε σχέση με το χθες, ποια πιστεύετε ότι είναι η στάση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στα θέματα του σεξ;»

Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων 290 άτομα. Η συμμετοχή των ανδρών ήταν σε ποσοστό 29% και των γυναικών 71%.

Το μορφωτικό τους επίπεδο: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 32%, Ανώτερη εκπαίδευση 23%, Ανώτατη εκπαίδευση 45%.

Το επάγγελμά τους: Άνεργοι 33%, Ιδιωτικοί Υπάλληλοι 26%, Ελεύθεροι Επαγγελματίες 22%, Δημόσιοι Υπάλληλοι 11%, Οικιακά 7%, Άεργοι 1%

Η οικογενειακή τους κατάσταση: Άγαμοι 49%, Έγγαμοι 34%, Διαζευγμένοι 10%, Αρραβωνιασμένοι 5%, Χήροι 1%

Πιο συγκεκριμένα, η γνώμη των ανδρών και των γυναικών κατά φύλο είναι η ακόλουθη:

Οι άνδρες σύμφωνα με την ηλικία τους:

Οι γυναίκες σύμφωνα με την ηλικία τους:

Το μορφωτικό επίπεδο ανδρών και γυναικών:

Η επαγγελματική τους κατάσταση:

Η οικογενειακή τους κατάσταση: