«Τι πιστεύετε για την διαφορά ηλικίας ανάμεσα στους δύο συντρόφους;»

Το Ινστιτούτο Ψυχικής κ’ Σεξουαλικής Υγείας διεξήγαγε έρευνα τον Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2014, μέσα από το facebook, με θέμα: «Τι πιστεύετε για την διαφορά ηλικίας ανάμεσα στους δύο συντρόφους;»

Στόχος της έρευνας είναι να παρατηρήσουμε τις προτιμήσεις των Ελλήνων στις σεξουαλικές στάσεις, να δούμε σε μία σχέση ποια θεωρείται η πιο επιθυμητή διαφορά ηλικίας και κατά πόσο μπορεί να παίξει ρόλο.

Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων: 570 άτομα. Η συμμετοχή των ανδρών ήταν σε ποσοστό 24% και των γυναικών 76%. Στο σύνολο των ερωτηθέντων, το μορφωτικό τους επίπεδο: Ανώτατη εκπαίδευση 49%, ανώτερη εκπαίδευση 26%, δευτεροβάθμια 25%. Η οικογενειακή τους κατάσταση: άγαμοι 47%, έγγαμοι 32%, διαζευγμένοι 14%, αρραβωνιασμένοι 5%, σε χηρεία 2%. Το επάγγελμά τους: ελεύθεροι επαγγελματίες: 28%, ιδιωτικοί υπάλληλοι 28%, δημόσιοι υπάλληλοι 15%, άνεργοι 22%, συνταξιούχος 2%, άεργοι 3%, εισοδηματίας 2%