Ο γυναικείος σεξουαλικός πόνος, η μοναξιά και τα καταθλιπτικά συμπτώματα!

Κοινοποιήση:

Η σεξουαλική επαφή είναι το στοιχείο που καθορίζει μία ερωτική σχέση, καθώς και μία ένδειξη ψυχικής και σωματικής υγείας. Όσοι εμπλέκονται σε σεξουαλική δραστηριότητα πιο συχνά είναι πιο ευδιάθετοι, πιο ικανοποιημένοι συναισθηματικά και έχουν γενικότερα πιο θετική στάση στην ζωή τους. Οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες όμως, εμφανίζονται σε ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών και έχει βρεθεί πως σχεδόν οι μισές γυναίκες παρουσιάζουν μία φορά στη ζωή τους τουλάχιστον ένα σύμπτωμα σεξουαλικής δυσλειτουργίας. Η σεξουαλική δυσλειτουργία συνδέεται με χαμηλότερη ποιότητα και μειωμένη συχνότητα σεξουαλικής επαφής, αίσθημα δυσφορίας και μειωμένη ικανοποίηση στη σχέση και την ζωή γενικότερα.

ΣÏεÏική εικÏναΤο ερώτημα που τίθεται λοιπόν, είναι κατά πόσο οι γυναίκες αποκαλύπτουν και αναζητούν λύση στο σεξουαλικό τους ζήτημα. Όσον αφορά τη διαταραχή του σεξουαλικού πόνου, σχεδόν το 40% των γυναικών δεν αναζητούν λύση στο πρόβλημά τους. Επιπλέον, έχει βρεθεί πως οι γυναίκες που βιώνουν πόνο κατά την σεξουαλική επαφή, βιώνουν δυσφορία και πιο συγκεκριμένα εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Σημαντικό ρόλο στην σχέση αυτή, φαίνεται να φέρει το αίσθημα της μοναξιάς που αισθάνονται.

Ως μοναξιά ορίζεται η αντιλαμβανόμενη έλλειψη της κοινωνικής σύνδεσης που συμβαίνει όταν οι άνθρωποι αισθάνονται πως οι κοινωνικές τους ανάγκες δεν καλύπτονται. Αν και η σχέση μεταξύ σεξουαλικού πόνου και καταθλιπτικών συμπτωμάτων έχει βρεθεί, η σχέση ανάμεσα στον σεξουαλικό πόνο και την μοναξιά δεν έχει ακόμη ερευνηθεί. Ποιοτικές έρευνες σε ζευγάρια έχουν δείξει πως οι γυναίκες που βιώνουν πόνο κατά την σεξουαλική επαφή αισθάνονται κοινωνικά απομονωμένες και λιγότερο συνδεδεμένες με τον κοινωνικό τους περίγυρο. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες ανέφεραν πως δεν είχαν κανέναν να μιλήσουν και ότι αισθάνονταν αποκλεισμένες και υποχρεωμένες να κρύβουν αυτό που τους συμβαίνει.

Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε το Archives of Sexual Behavior τον Αύγουστο του 2018, εξετάσθηκε ο διαμεσολαβητικός ρόλος της μοναξιάς ανάμεσα στο σεξουαλικό πόνο και τα καταθλιπτικά συμπτώματα. Η υπόθεση που έκαναν οι ερευνητές ήταν πως οι γυναίκες που θα αναφέρουν μεγαλύτερα επίπεδα πόνου κατά την σεξουαλική επαφή, θα αναφέρουν και μεγαλύτερα επίπεδα μοναξιάς και ως αποτέλεσμα, περισσότερα καταθλιπτικά συμπτώματα. Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 104 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας 20.4 έτη και συμπλήρωσαν συνολικά τρία ερωτηματολόγια, ένα για τα καταθλιπτικά συμπτώματα (PROMIS Short Form v1.0—Emotional Distress—Depression 6a), ένα για τον κολπική πόνο (The 10-item Vaginal Discomfort scale) και ένα για την μοναξιά (The Revised UCLA Loneliness Scale).

ΣÏεÏική εικÏναΤα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την υπόθεση και έδειξαν πως οι γυναίκες που βίωναν συχνότερα και μεγαλύτερα επίπεδα πόνου στην σεξουαλική επαφή, ανέφεραν αυξημένα επίπεδα μοναξιάς και καταθλιπτικά συμπτώματα καθώς και ότι το αίσθημα της μοναξιάς έχει διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στον σεξουαλικό πόνο και την εμφάνιση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Η μοναξιά των γυναικών αυτών προκύπτει από την δυσκολία να μιλήσουν για τον πόνο στους φίλους τους, στους συντρόφους τους, ακόμα και στους γιατρούς τους.

Ακόμη, έχει βρεθεί σε προηγούμενες έρευνες πως το 47% των γυναικών με σεξουαλικό πόνο, προχωρούσε σε σεξουαλική επαφή παρά τον πόνο που βίωνε, το 22% προσποιούνταν πως απολάμβανε την συνουσία και το 33% δεν αποκάλυψε τον πόνο που αισθανόταν στον σύντροφό του. Αυτό το εύρημα αποδεικνύει πως οι γυναίκες συχνά κρύβουν τον πόνο τους από τους συντρόφους τους. Η εξήγηση που έχει προταθεί είναι ότι αποκρύπτουν τον πόνο τους για να αισθάνονται «φυσιολογικές» και για να εκπληρώσουν τον ρόλο τους ως «ιδανικές γυναίκες» που επιθυμούν να έχουν σεξουαλικές επαφές, αντιλαμβάνονται και ικανοποιούν τις σεξουαλικές ανάγκες του συντρόφου τους αλλά και επειδή φοβούνται πως θα εγκαταλειφθούν.Επιπλέον, αισθάνονται πως το φιλικό τους περιβάλλον δεν μπορεί να καταλάβει το πρόβλημα τους και τις κάνει όχι μόνο να μην το μοιράζονται αλλά και να επινοούν ιστορίες για απολαυστικές σεξουαλικές επαφές προκειμένου να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Τέλος, οι γυναίκες εμφανίζουν μία έλλειψη εμπιστοσύνης και άνεσης να αναφέρουν σεξουαλικά ζητήματα και στο ιατρικό προσωπικό, φοβούμενες τον στιγματισμό και προβαίνουν σε αποκάλυψη αυτού που τις απασχολεί μόνο εάν ερωτηθούν ευθέως.

Τα ευρήματα αυτά, δείχνουν την ανάγκη του ιατρικού προσωπικού να παίρνει σεξουαλικό ιστορικό προκειμένου να γίνεται διάγνωση του σεξουαλικού προβλήματος και παραπομπή για θεραπεία. Επιπλέον, δίνεται και μία νέα οπτική στην θεραπεία του σεξουαλικού πόνου και των καταθλιπτικών συμπτωμάτων που προκύπτουν, βάζοντας στον ψυχοθεραπευτικό στόχο την αντιμετώπιση του αισθήματος της μοναξιάς που βιώνει η γυναίκα. Τέλος, δίνεται βάση στο δυαδικό πλαίσιο θεραπείας, προκειμένου να βελτιωθεί η επικοινωνία και η συναισθηματική εγγύτητα του ζευγαριού, μειώνοντας έτσι το αίσθημα της μοναξιάς και επομένως τα καταθλιπτικά συμπτώματα.


Stout, M., Meints, S., & Hirsh, A. (2018). Loneliness Mediates the Relationship Between Pain During Intercourse and Depressive Symptoms Among Young Women. Archives Of Sexual Behavior, 47(6), 1687-1696. doi: 10.1007/s10508-017-1138-7

Καλλιόπη Κουρτίδου

Ψυχολόγος

Επιστημονική Συνεργάτης Ι.Ψ.Σ.Υ.