Πώς φτάνει μια γυναίκα σε οργασμό;

Κοινοποιήση:

Το μυστικό του γυναικείου οργασμού έχει απασχολήσει τόσο τον ανδρικό πληθυσμό στο σύνολό του όσο και την επιστημονική κοινότητα. Εκατοντάδες έρευνες έχουν αναζητήσει την ύπαρξη του περιβόητου σημείου G το οποίο μπορεί, κατά τα λεγόμενα, να προσφέρει έναν έντονο οργασμό στη γυναίκα.

Νέα έρευνα του Πανεπιστημίου της Indianapolis επικεντρώθηκε στη μελέτη του τρόπου με τον οποίο φτάνουν σε οργασμό οι γυναίκες. Το δείγμα της έρευνας ήταν 1055 γυναίκες 18-94 ετών από όλα τα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα. Σύμφωνα με τον επικεφαλή της μελέτης, σκοπός της ερευνητικής ομάδας ήταν να καθορίσουν ποιο «άγγιγμα» προτιμούν οι γυναίκες και πώς συσχετίζεται ο οργασμός με την κολπική και την κλειτοριδική διέγερση.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κολπική διείσδυση από μόνη της δεν ήταν επαρκής καθώς μόνο το 18% δήλωσε ότι μπορεί να κορυφώσει αποκλειστικά με κολπική διείσδυση. Το 36% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι προτιμά την κλειτοριδική διέγερση ώστε να φτάσει σε οργασμό, ενώ ένα άλλο 36% δήλωσε ότι η κλειτοριδική διέγερση, παράλληλα με την κολπική διείσδυση προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη ηδονή. Η έρευνα έδειξε επίσης ότι όλοι οι οργασμοί δεν είναι το ίδιο ικανοποιητικοί για τις γυναίκες και ότι η ικανοποίηση δεν σχετίζεται απαραίτητα με τη χρονική διάρκεια του οργασμού. Σε ένα εντυπωσιακό 80% των συμμετεχόντων, η κορύφωση που ερχόταν ως αποτέλεσμα μιας επαφής που είχε περισσότερο χρόνο αφιερωμένο στα προκαταρκτικά και τη γενικότερη διέγερση, ήταν πολύ πιο έντονη σε σχέση με άλλες. Η συναισθηματική εγγύτητα με το σύντροφο καθώς και η κλειτοριδική διέγερση φαίνεται πως είναι τα «σημεία κλειδιά» τα οποία καθορίζουν, κατά κύριο λόγο, τον οργασμό της γυναίκας και όχι η διάρκεια της σεξουαλικής επαφής.

Σε ό,τι αφορά την κλειτοριδική διέγερση, τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν πως 2 στις 3 γυναίκες που έλαβαν μέρος, προτιμούν τον ερεθισμό της κλειτορίδας με κινήσεις από πάνω προς τα κάτω και το αντίστροφο. Από την άλλη λίγο περισσότερες από τις μισές (52%) απάντησαν ότι προτιμούν κυκλικές κινήσεις γύρω από την κλειτορίδα ώστε να διεγερθούν περισσότερο, ενώ το 11% επιθυμεί μια ελαφριά ή εντονότερη πίεση πάνω στην κλειτορίδα.

Η σεξουαλική επικοινωνία των δύο συντρόφων αναδεικνύεται και πάλι ως κυρίαρχο «εργαλείο» βελτίωσης της σεξουαλικής επαφής καθώς επιτρέπει στο ζευγάρι να επικοινωνήσει τις ανάγκες, τις επιθυμίες αλλά και τις εμπειρίες που μπορούν να αναπτύξουν περισσότερο την σεξουαλική του ικανοποίηση και απόλαυση.


Βασιλειάδης Ηλίας,

Ψυχολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ι.Ψ.Σ.Υ.

Herbenick, D., Fu, T. C., Arter, J., Sanders, S. A., & Dodge, B. (2018). Women's Experiences With Genital Touching, Sexual Pleasure, and Orgasm: Results From a US Probability Sample of Women Ages 18 to 94. Journal of sex & marital therapy, 44(2), 201-212.