Τεστοστερόνη και καρδιαγγειακά νοσήματα

Κοινοποιήση:

ÎÏοÏέλεÏμα εικÏÎ½Î±Ï Î³Î¹Î± ÏεÏÏοÏÏεÏονη

Τα τελευταία χρόνια, σύγχρονες επιστημονικές έρευνες έχουν μελετήσει την επίδραση της τεστοστερόνης στον άνδρα, αναδεικνύοντας την σε ένα κυρίαρχο παράγοντα τόσο στην ψυχολογία του όσο και στην γενικότερη ευεξία. Θα μπορούσε να πει κανείς πως η λέξη τεστοστερόνη είναι άμεσα συνυφασμένη με τη λέξη άντρας, αφού του προσδίδει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά, όπως βαθιά φωνή, μυϊκή δύναμη, που τον διαφοροποιούν από την γυναίκα. Η τεστοστερόνη έχει σημαντικό ρόλο και στη παραγωγή σπέρματος, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ερωτική επιθυμία (libido), και την φυσιολογική διαδικασία της στύσης. Μέσα από μια πληθώρα ερευνών, έχει σημειωθεί πως τα μειωμένα επίπεδα τεστοστερόνης επιφέρουν σεξουαλικές διαταραχές, όπως μειωμένη ερωτική επιθυμία και στυτικά προβλήματα. Η παραγωγή της γίνεται στους όρχεις και η σταδιακή μείωση των επιπέδων της αρχίζει από την ηλικία των 30 ετών.

Παρά το γεγονός ότι ο υπογοναδισμός συναντάται κυρίως σε άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας (συνήθως άνω των 52 ετών), υπάρχουν και περιπτώσεις νεαρών ανδρών που πάσχουν από υπογοναδισμό. Πέρα του γήρατος, που είναι ο πιο γνωστός παράγοντας στον οποίο οφείλεται η ανεπάρκεια τεστοστερόνης, υπάρχουν και άλλα αίτια όπως: τραυματισμός των όρχεων, χρόνια νοσήματα των νεφρών, του ήπατος, το σύνδρομο Kallmann, κάποια θεραπεία του καρκίνου ο ιός ανοσοποιητικής ανεπάρκειας (HIV), διαβήτης τύπου 2, παχυσαρκία, ορμονικές διαταραχές και λοιμώξεις που κατατάσσονται ανάλογα σε πρωτοπαθή και δευτεροπαθή αίτια υπογοναδισμού. Ο πρωτοπαθής τύπος υπογοναδισμού σχετίζεται με την πάθηση στους όρχεις(ανεπάρκεια όρχεων). Στον δευτεροπαθή τύπο υπογοναδισμού το πρόβλημα εντοπίζεται στο τμήμα του υποθαλάμου ή στην υπόφυση, που ευθύνεται στο να σταλθεί σήμα στους όρχεις προκειμένου να παραχθεί τεστοστερόνη.ÃÂÃÂÿÃÂíûõÃÂüñ õùúÃÂýñàóùñ ÃÂõÃÂÃÂÿÃÂÃÂõÃÂÿý÷

Για να διαγνωστεί κάποιος με υπογοναδισμό θα πρέπει τα επίπεδα της ολικής τεστοστερόνης να είναι μικρότερα από 12,1 nmol/L και η ελεύθερη μικρότερη από 243 pmol/L. Θεωρείται σκόπιμο να γίνονται τουλάχιστον δύο διαδοχικές μετρήσεις των επιπέδων των ανδρογόνων στο αίμα πριν προχωρήσουμε στη διάγνωση του συνδρόμου. Η διάγνωση γίνεται με εξέταση αίματος.

Σύγχρονες έρευνες φέρνουν στο προσκήνιο, συσχέτιση μεταξύ μειωμένης τεστοστερόνης και άλλων σοβαρών ασθενειών όπως είναι τα καρδιαγγειακών νοσημάτων. Μια τέτοια έρευνα δημοσιεύτηκε στο Journal of Sexual Medicine τον Αύγουστο του 2018 και εξέτασε το κατά πόσο τα χαμηλά ποσοστά τεστοστερόνης στον άνδρα αποτελούν προβλεπτικό παράγοντα για την νοσηρότητα και θνησιμότητα από καρδιαγγειακά παθήσεις. Η συγκεκριμένη μελέτη συμπεριέλαβε 37 έρευνες από το 1988 έως το 2017, με 43.041 άτομα, με μέσο όρο ηλικίας 63.5 χρόνια. Τα αποτελέσματα έδειξαν ισχυρή συσχέτιση μεταξύ χαμηλών ποσοστών ενδογενούς τεστοστερόνης και εκδήλωσης αλλά και θνησιμότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα.

Τα δεδομένα λοιπόν δείχνουν πως στους άνδρες μεγάλης ηλικίας, τα χαμηλά ποσοστά τεστοστερόνης προμηνύουν τον κίνδυνο για την εκδήλωση καρδιαγγειακών παθήσεων. Παρόλα αυτά, η έρευνα υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα πως η θεραπεία χορήγησης τεστοστερόνης σε ασθενείς με υπογοναδισμό, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων. Η θεραπεία της ανεπάρκειας της τεστοστερόνης (TRT) είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη θεραπεία για τον υπογοναδισμό σε άνδρες, που προσαρμόζεται ανάλογα με την αιτία και υπάρχουν διαφορετικά σκευάσματα χορήγησης τεστοστερόνης. Τα πιο διαδεδομένα με αποδεδειγμένα αποτελέσματα είναι οι ενέσεις τεστοστερόνης και τα διαδερμικά σκευάσματα(δερματικά επιθέματα ή gel).ÎÏοÏέλεÏμα εικÏÎ½Î±Ï Î³Î¹Î± ÏÏογοναδιÏÎ¼Î¿Ï ÎºÎ±Î¹ καÏδιαγγειακα

Συνοψίζοντας, η τεστοστερόνη αναμφίβολα αποτελεί το καύσιμο του άνδρα, την κινητήρια δύναμη της σεξουαλικής του επιθυμίας. Χωρίς αυτή ο άνδρας βλέπει αμέτοχος το σώμα του να αλλάζει και τις γνωστικές του λειτουργίες να μειώνονται, διαταράσσοντας την εικόνα και τον ψυχισμό του. Η έγκυρη διάγνωση της ανεπάρκειας τεστοστερόνης και η θεραπεία της είναι αναγκαία αλλά η χορήγηση της θα πρέπει να γίνεται μόνο με ιατρική οδηγία και δεν πρέπει να λαμβάνεται ως αφροδισιακό που αυξάνει τις σεξουαλικές ορμές.Παπαδόπουλος Περικλής

Κλινικος Ψυχολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας

Πηγή: Corona, G. G., Rastrelli, G., Di Pasquale, G., Sforza, A., Mannucci, E., & Maggi, M. (2018). Endogenous Testosterone Levels and Cardiovascular Risk: Meta-Analysis of Observational Studies. The Journal of Sexual Medicine.