Αξιολογώντας την σχέση μας | Θάνος Ασκητής - Ιατρικό Κέντρο Ψυχικής & Σεξουαλικής Υγείας