Στυτική Δυσλειτουργία
Διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ από τον χώρο μας

Περιγραφή

Η σεξουαλική υγεία στο σημερινό άνθρωπο, αποτελεί πλέον καθοριστικό δικαίωμα της ποιότητας ζωής του και συμβαδίζει με την ψυχική υγεία του και τη διαπροσωπική σχέση του.Ο άνθρωπος με τη πάροδο της ηλικίας αρχίζει να νοσεί και να εμφανίζει αρρώστιες, που δηλητηριάζουν τη λειτουργικότητα και τη ποιότητα ζωής του.Η νοσολογία, που όλο και περισσότερο αντιμετωπίζεται με καλύτερα μέσα και θεραπευτικές προσεγγίσεις από την ιατρική, κάνει τον άνθρωπο να αισθάνεται δυνατός και ακμαίος, με αισιοδοξία στη διατήρηση μιας καλύτερης ζωής, που ασφαλώς η σεξουαλική συμπεριφορά δεν μπορεί να μείνει έξω! Ο σύγχρονος γιατρός έχοντας περισσότερα όπλα διαγνωστικά και θεραπευτικά καλείται να απαντήσει στη σημερινή εύλογη ανάγκη του ανθρώπου που νοσεί μεν, αλλά θέλει να απολαμβάνει και να χαίρεται τη σχέση του με το σύντροφο του. Με αυτό το σκοπό το βιβλίο αυτό, παντρεύει τους δύο βασικούς άξονες της ζωής μας, το βιολογικό και το σεξουαλικό, όπως η σύγχρονη ιατρική καθορίζει. Ο σημερινός άνθρωπος που πάσχει και ζητά λύσεις μέσα από τη νοσολογική του κατάσταση, απαιτεί μια καλύτερη ποιότητα ζωής, που η σεξουαλική και συναισθηματική ικανοποίηση του προσφέρει.