Διεμφυλικότητα και σεξουαλικότητα

Κοινοποιήση:

Διεμφυλικότητα και σεξουαλικότητα: ποιος είναι ο ρόλος της εικόνας του σώματος, και της ψυχολογικής ευεξίας στο σεξ και τα σεξουαλικά συναισθήματα;

Η διεμφυλικότητα θεωρείται στενά συνδεδεμένη με τη σεξουαλική ταυτότητα και την εικόνα του σώματος. Τα διεμφυλικά άτομα (τα άτομα που αυτοπροσδιορίζονται με διαφορετικό φύλο από εκείνο με το οποίο γεννήθηκαν), έρχονται αντιμέτωπα με αξιοσημείωτες προκλήσεις, τόσο όσον αφορά διάφορες σεξουαλικές συμπεριφορές, όπως το σεξ και ο αυνανισμός, όσο και με σεξουαλικά συναισθήματα όπως για παράδειγμα η σεξουαλική ευχαρίστηση.

Για την τροποποίηση του ενδοκρινολογικού συστήματος και των σεξουαλικών χαρακτηριστικών, κάποιοι διεμφυλικοί επιλέγουν την ορμονοθεραπεία ή/και την επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου. Παρόλα αυτά, οι ειδικοί πιστεύουν, ότι είναι πιθανό αυτές οι πλευρές να επηρεάσουν τις σεξουαλικές τους εμπειρίες, οι οποίες με τη σειρά τους ενδεχομένως να επιδράσουν στην ποιότητα ζωής τους.

Για το λόγο αυτό, η μελέτη που περιγράφεται παρακάτω αποσκοπούσε:

  • στην απόκτηση περισσότερης επίγνωσης γύρω από τη σεξουαλική συμπεριφορά και τα συναισθήματα διαφυλικών ατόμων που, είτε έχουν υποβληθεί σε κάποιας μορφής θεραπεία είτε όχι, και
  • στο πώς η ψυχολογική ευεξία και η ικανοποίηση από την εικόνα του σώματος επιδρούν στα σεξουαλικά συναισθήματα και τη συμπεριφορά.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία και έγινε δεκτή προς δημοσίευση στο περιοδικό Journal of Sex and Marital Therapy τον Ιούνιο του 2017. Ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν 576 άτομα, εκ των οποίων οι 325 ήταν διεμφυλικές γυναίκες και οι 251 διεμφυλικοί άνδρες, με μέση ηλικία τα 41 έτη. Για τους σκοπούς της μελέτης οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 3 ομάδες: σε εκείνους που δεν έλαβαν και δεν επιθυμούσαν καμία μορφή θεραπείας (ορμονοθεραπεία, χειρουργική επέμβαση), σε εκείνους που δεν έλαβαν αλλά επιθυμούσαν να λάβουν θεραπεία και σε εκείνους που έχουν λάβει μερική θεραπεία και για την ώρα δεν επιθυμούν να λάβουν περισσότερη.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι διεμφυλικοί άνδρες που είχαν λάβει θεραπεία ήταν πιο πιθανό να είναι σεξουαλικά ενεργοί τους τελευταίους 6 μήνες και με μεγαλύτερη συχνότητα στο σεξ σε σύγκριση με εκείνους που δεν επιθυμούσαν θεραπεία. Επίσης, οι διεμφυλικές γυναίκες που δεν επεδίωκαν τη θεραπεία αυνανίζονταν συχνότερα από τις υπόλοιπες δυο ομάδες. Αντίθετα, οι διεμφυλικοί άνδρες που δεν επιθυμούσαν τη θεραπεία αυνανίζονταν λιγότερο από εκείνους που είχαν δεχθεί ή επιθυμούσαν τη θεραπεία. Μια πιθανή εξήγηση για τη σημαντική διαφορά μεταξύ των διεμφυλικών που δεν ήθελαν να υποβληθούν σε θεραπεία και εκείνων που είχαν ήδη υποβληθεί είναι η επίδραση της τεστοστερόνης. Οι άνδρες, γενικά, έχουν υψηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης, τα οποία σχετίζονται με υψηλότερη σεξουαλική επιθυμία και διέγερση, απ’ ότι στις γυναίκες. Όμως, η θεραπεία με ορμόνες επηρεάζει τα επίπεδά της, μειώνοντας τα στις διεμφυλικές γυναίκες και αυξάνοντάς τα στους διεμφυλικούς άνδρες. Συνεπώς, διαφαίνεται ότι οι διεμφυλικοί άνδρες όπως και οι διεμφυλικές γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε ορμονοθεραπεία, έχουν αυξημένες σεξουαλικές ορμές, που εκδηλωνόταν με αυξημένη συχνότητα στο σεξ και στον αυνανισμό συγκριτικά με τις ομάδες που δεν έλαβαν ορμονοθεραπεία.

Όσον αφορά τα σεξουαλικά συναισθήματα, οι διεμφυλικές γυναίκες που είχαν ξεκινήσει θεραπεία ανέφεραν μεγαλύτερη σεξουαλική ικανοποίηση από εκείνες που δεν την είχαν ξεκινήσει αν και το επιθυμούσαν. Επιπλέον, είχαν υψηλότερα επίπεδα αυτοπεποίθησης κατά τη διάρκεια του σεξ από όσες δεν επιθυμούσαν κάποια θεραπεία. Αυτά τα θετικά αποτελέσματα για εκείνες που επέλεξαν τις θεραπευτικές μεθόδους, ενδεχομένως, να είναι απόρροια της ανακούφισης από τη δυσφορία του φύλου μετά την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σεξουαλικών οργάνων και/ή της απόκτησης ομοιογένειας ανάμεσα στο σώμα και την ταυτότητα του φύλου. Αναφορικά με τους διαφυλικούς άνδρες που είχαν υποβληθεί σε θεραπεία, φαίνεται να ήταν πιο σίγουροι στη σεξουαλική τους ζωή από ό, τι εκείνοι με μια ανεκπλήρωτη επιθυμία για θεραπεία. Μάλιστα, η χειρουργική επέμβαση στο στήθος (μαστεκτομή) μπορεί να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο, καθώς όπως έχει αναφερθεί βελτιώνει την ικανοποίηση από την εικόνα του σώματος, η οποία με τη σειρά της συνδέεται με υψηλότερη αυτοεκτίμηση.

Γενικά, τα ευρήματα δείχνουν ότι οι διεμφυλικοί που δεν εκφράζουν την επιθυμία να υποβληθούν σε θεραπεία, δε σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και ικανοποιημένοι με το σώμα τους. Ίσως οι θεραπευτικές μέθοδοι δεν αποτελούν επιλογή για εκείνους επειδή διαβλέπουν πολλά μειονεκτήματα ή από φόβο. Επίσης, υπάρχει η πιθανότητα, αν και αισθάνονται δυσαρεστημένοι με το σώμα τους, να μην πιστεύουν ότι θα έχουν καλύτερη εικόνα σώματος μέσα από τη θεραπευτική παρέμβαση. Αναφορικά με την ψυχολογική ευεξία, μόνο για τους διεμφυλικούς άνδρες φάνηκε να διαδραματίζει ρόλο στην καλύτερη σεξουαλική λειτουργία και σε θετικότερα σεξουαλικά συναισθήματα

Καταλήγοντας, τα ευρήματα της μελέτης αποβλέπουν στο να υπογραμμίσουν το σημαντικό ρόλο της θετικής εικόνας του σώματος στις σεξουαλικές συμπεριφορές και τα συναισθήματα των διεμφυλικών ατόμων, η οποία μπορεί να είναι ακόμη πιο σημαντική από το αν κάποιος έχει μια ανεκπλήρωτη επιθυμία να υποβληθεί σε θεραπεία. Επομένως, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι όποιες προσπάθειες για την αύξηση της ικανοποίησης του σώματος είναι δικαιολογημένες, καθώς μπορούν να συμβάλουν σε πιο θετικές σεξουαλικές εμπειρίες.

Βιβλιογραφική αναφορά:

Nikkelen, S. W., & Kreukels, B. P. (2017). Sexual Experiences in Transgender People: The Role of Desire for Gender Confirming Interventions, Psychological Well-Being, and Body Satisfaction. Journal of sex & marital therapy, (just-accepted), 00-00.

Χριστίνα Βάσσου

Ψυχολόγος, MSc Ψυχολογία Υγείας


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Δυσφορία του φύλου

Δυσφορία του φύλου

Το άτομο έχει ανησυχία η οποία προέρχετα...

Περισσότερα

Νομοσχέδιο για τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου

Νομοσχέδιο για τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου

Το Νομοσχέδιο για τη νομική αναγνώριση τ...

Περισσότερα