Τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα διαχειρίζονται καλύτερα τις διαπροσωπικές συγκρούσεις από τα μεσαία και τα ανώτερα.

Κοινοποιήση:

Καθώς συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε ως κοινωνία σε αξίες όπως η ανεξαρτησία και το δικαίωμα του καθενός να είναι κυρίαρχος του εαυτού του, με λανθασμένο τρόπο, είναι φυσικό επόμενο να διαμορφώνεται, ακούσια, ένας πιο εγωκεντρικός τρόπος σκέψης. «Θύματα» της συλλογιστικής αυτής πορείας φαίνεται πως, εν αγνοία τους, πέφτουν κυρίως τα άτομα των μεσαίων και των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων. Στο συμπέρασμα αυτό, αν μη τι άλλο, κατέληξε μελέτη του πανεπιστημίου του Waterloo, που επικεντρώθηκε στο να διερευνήσει πώς διαχειρίζονται τις διαπροσωπικές συγκρούσεις άνθρωποι από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν, οι συμμετέχοντες που προέρχονται από τα λαϊκά στρώματα τείνουν να είναι πιο «σοφοί» συγκριτικά με εκείνους της μεσαίας ή της ανώτερης κοινωνικής τάξης σε ό,τι αφορά την ικανότητά τους να επιλύουν χωρίς προβλήματα τις διαπροσωπικές εντάσεις. Ως σοφία στις διαπροσωπικές σχέσεις, η μελέτη ορίζει την ικανότητα να είναι κανείς ανοιχτόμυαλος, μετριοπαθής στις απόψεις του και χαμηλών τόνων καταφέρνοντας να εξετάζει και να επεξεργάζεται διαφορετικές οπτικές πάνω στο θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο. Συγκρίνοντας τις κοινωνικές τάξεις και τον τρόπο που αντιδρούν στα προβλήματα των σχέσεών τους, η έρευνα αποκαλύπτει ότι στις περιπτώσεις εύπορων ατόμων, με μεσαία ή και υψηλότερη κοινωνική θέση η ικανότητα εποικοδομητικού διαλόγου ως προς τη διαχείριση κρίσεων είναι σημαντικά μειωμένη.

Brienza, J. P., & Grossmann, I. (2017). Social class and wise reasoning about interpersonal conflicts across regions, persons and situations. Proc. R. Soc. B, 284(1869), 20171870.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ