ΟΜΙΛΙΑ: «Ανδρόπαυση».

Κοινοποιήση:

Την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018, θα πραγματοποιηθεί ομιλία του Δρ Θάνου Ασκητή, με θέμα «Ανδρόπαυση»..

Ώρες Διεξαγωγής: 18.30 μ.μ. – 20.30 μ.μ.

Τόπος Διεξαγωγής: Royal Olympic Hotel (Αθανασίου Διάκου 28).

Διοργάνωση: 14o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Κος. Γιάννης Καραϊτιανός, Τηλ. Επικοινωνίας: 6932401823).


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ