Ψυχική Υγεία - Θεραπείες | Θάνος Ασκητής - Ιατρικό Κέντρο Ψυχικής & Σεξουαλικής Υγείας

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Το 2012 η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία υιοθέτησε για την Ψυχοθεραπεία τον παρακάτω ορισμό, σύμφων...

Περισσότερα

Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Η Ομαδική Ψυχοθεραπεία είναι μια μορφή θεραπείας, στην οποία ένας ή περισσότεροι ψυχοθεραπευτές έρχο...

Περισσότερα

Ψυχοθεραπεία Ζεύγους

Η Ψυχοθεραπεία Ζεύγους αφορά την παροχή ψυχοθεραπευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια μίας ερωτικής, συντρο...

Περισσότερα

Σεξουαλική Θεραπεία

Η σεξουαλική θεραπεία είναι μια ειδική κατηγορία θεραπείας, που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση...

Περισσότερα

Ατομική Συμβουλευτική

Η Ατομική Συμβουλευτική είναι μία διαδικασία παροχής συμβουλών, εστιασμένων στις άμεσες και εγγύς αν...

Περισσότερα

Συμβουλευτική Γονέων και Οικογένειας

Η Συμβουλευτική Γονέων και Οικογένειας απευθύνεται κυρίως σε γονείς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκ...

Περισσότερα

Μοντέλα Ψυχοθεραπείας

Υπάρχουν εκατοντάδες προσεγγίσεις και σχολές σκέψης στο πεδίο της ψυχοθεραπείας, οι οποίες κατηγοριο...

Περισσότερα

Ψυχομετρικές Αξιολογήσεις

Οι Ψυχομετρικές Αξιολογήσεις αφορούν την αντικειμενική μέτρηση δεξιοτήτων, γνώσεων, ικανοτήτων, στάσ...

Περισσότερα

1
.