Αποτελέσματα Έρευνας «Τεστ αντοχής, η σχέση δοκιμάζεται»

Αποτελέσματα Έρευνας «Τεστ αντοχής, η σχέση δοκιμάζεται»

Η έρευνα διενεργήθηκε διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας Δρ. Θάνος Ασκητής, αλλά και των social media στα οποία διανεμήθηκε. Πραγματοποιήθηκε από τις 20/3/2020, στην 1η εβδομάδα όπου λόγω κορωνοϊού έκλεισαν τα καταστήματα και διήρκησε έως τις 30/04/2020, όπου ολοκληρώθηκαν 40 ημέρες καραντίνας.

Στην έρευνα συμμετείχαν 2350 άτομα, εκ των οποίων 28% (658) ήταν άνδρες και 72% (1692) γυναίκες. Η κυρίαρχη ηλικιακή ομάδα που έλαβε μέρος στην έρευνα ήταν εκείνη των 31 έως 50 ετών.Το 71% του δείγματος ήταν ανώτατης εκπαίδευσης, ενώ το 26% είχε ολοκληρώσει σπουδές δευτεροβάθμιας και το 3% πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το μεγαλύτερο πλήθος των συμμετεχόντων που έλαβαν μέρος στην έρευνα ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι (38%), ακολουθούμενοι από τους ελεύθερους επαγγελματίες (23%) και τους δημόσιους υπαλλήλους (14%), με τους ανέργους να έπονται με ποσοστό 10% και τους συνταξιούχους, όσους ασχολούνται με τα οικιακά τους άεργους και τους εισοδηματίες να συμπληρώνουν το δείγμα (6%, 7%, 1% και 1% αντίστοιχα). Οι έγγαμοι ήταν η κυρίαρχη κοινωνική ομάδα που καταγράφηκε στην έρευνα καθώς αποτέλεσαν το 59% του δείγματος, ενώ ακολούθησαν εκείνοι που συμβιώνουν σε σχέση (22%), οι άγαμοι (11%) και οι διαζευγμένοι (8%).


Πίνακες ανάλυσης δεδομένων


Συμπεράσματα των αποτελεσμάτων της έρευνας του ΙΨΣΥ

Αριθμός Απαντήσεων:2350 - Περίοδος Έρευνας: 20/03/2020-30/04/2020

 • Ο εγκλεισμός φαίνεται να επηρέασε σε ένα σημαντικό ποσοστό τη σεξουαλική ζωή των έγγαμων ζευγαριών (59%) και των ζευγαριών σε συμβίωση (22%).

 • Στην καταγραφή των ποιοτικών δεδομένων των σχέσεων εντοπίζονται περισσότερο χαρακτηριστικά φιλίας και αδελφοποίησης των συντρόφων στο 45% των ερωτηθέντων.

 • 31% των ζευγαριών τα συνδέει η επικοινωνία, 11% δεν τα συνδέει τίποτα και σε 12% το σεξ.

 • 37% του δείγματος πιστεύει πως η καραντίνα επηρέασε αρνητικά τη σεξουαλική τους ζωή.

 • 1 στα 4 ζευγάρια φαίνεται πως δεν κοιμήθηκε στο ίδιο κρεβάτι κατά την περίοδο της καραντίνας.

 • 23% των ζευγαριών αντιμετώπισε περισσότερες συγκρούσεις και γκρίνιες.

 • 65% των συμμετεχόντων αισθάνεται θετικά με την καθημερινή συμβίωση, ενώ 35% αισθάνεται μέτρια, αδιάφορα ή αρνητικά.

 • Στα παντρεμένα ζευγάρια, το 40% είχε μειωμένες ή καθόλου σεξουαλικές επαφές το διάστημα της καραντίνας.

 • Ο άνδρας φαίνεται να ζητάει περισσότερο το σεξ, γεγονός που επιβεβαιώνουν και τα δύο φύλα με αντίστοιχα ποσοστά που κυμαίνονται στο 70%.

 • 15% των συμβιωτικών ζευγαριών δείχνουν ότι η σεξουαλικότητα είναι το κυρίαρχο στοιχείο, έναντι του 9% των ζευγαριών του γάμου που το καταγράφουν.

 • 26% των ζευγαριών της συμβίωσης φαίνεται να προσαρμόστηκαν πιο δύσκολα στην καραντίνα αυξάνοντας τις συγκρούσεις, ενώ το 19% των έγγαμων κατέγραψαν περισσότερες συγκρούσεις.

 • 32% των άγαμων χωρίς συμβιωτικό σύντροφο αύξησε τις συγκρούσεις περισσότερο.

 • Τη μεγαλύτερη μείωση στις σεξουαλικές τους επαφές φαίνεται πως αντιμετώπισαν τα ζευγάρια της ηλικιακής ομάδας 51-60 ετών όπου 23% των συμμετεχόντων είδαν τη σεξουαλική τους ζωή να «πέφτει».


Δρ. Θάνος Ασκητής και Συνεργάτες, 2020