Παιδί-Γονιός-Έφηβος - Υπηρεσίες | Θάνος Ασκητής - Ιατρικό Κέντρο Ψυχικής & Σεξουαλικής Υγείας

Σεξουαλική Αγωγή

Τι είναι η σεξουαλική αγωγή; Η σεξουαλική αγωγή ως μάθημα στο χώρο του σχολείου, περιγράφει τη σεξο...

Περισσότερα

Στάδια ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης (Αγόρι)

Είναι βασικό να μπορούμε μέσω της ψυχανάλυσης και της ψυχοθεραπείας, να αναγνωρίσουμε αν έχουμε «κολ...

Περισσότερα

Στάδια ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης (Κορίτσι)

Είναι βασικό να μπορούμε μέσω της ψυχανάλυσης και της ψυχοθεραπείας, να αναγνωρίσουμε αν έχουμε «κολ...

Περισσότερα

Παιδική Σεξουαλικότητα

Η σεξουαλικότητα είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης και όταν μιλάμε για παιδική σεξουαλικότητα αναφερό...

Περισσότερα

Εφηβική Σεξουαλικότητα

Ο δρόμος του παιδιού προς την εφηβεία είναι ιδιαίτερα καθοριστικός για το αύριο της ζωής του. Η εφηβ...

Περισσότερα

Παιδική σεξουαλική κακοποίηση

Η σεξουαλική κακοποίηση είναι συνήθως η ανεπιθύμητη σεξουαλική συμπεριφορά από ένα άτομο σε ένα άλλο...

Περισσότερα

Σχολές Γονέων

Οι «Σχολές Γονέων» είναι ένα σχολείο και ένας φορέας εκπαίδευσης και μετάδοσης γνώσεων αποκλειστικά...

Περισσότερα

Oμάδες Γονέων

Η γονική μέριμνα, ίσως να είναι μια από τις πιο απαιτητικές, αλλά και συνάμα πιο ουσιαστικές πτυχές...

Περισσότερα

.