Ατομική Συμβουλευτική | Θάνος Ασκητής - Ιατρικό Κέντρο Ψυχικής & Σεξουαλικής Υγείας

Ατομική Συμβουλευτική

Η Ατομική Συμβουλευτική είναι μία διαδικασία παροχής συμβουλών, εστιασμένων στις άμεσες και εγγύς ανησυχίες του ατόμου. Ο σύμβουλος και ο συμβουλευόμενος δημιουργούν μία αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης («θεραπευτική συμμαχία») και δεσμεύονται στη θέσπιση στόχων, που προωθούν την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου. Η Ατομική Συμβουλευτική επιτρέπει στον συμβουλευόμενο να διερευνήσει τα συναισθήματα, τις πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές του, να επεξεργαστεί εμπειρίες του παρελθόντος αλλά και νέες προκλήσεις, να προσδιορίσει πτυχές της ζωής του, της οποίες θα ήθελε να αλλάξει, να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του και τους άλλους, καθώς και να θέσει προσωπικούς στόχους και να εργαστεί προς την επιθυμητή αλλαγή.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα σας απασχολεί,
μη διστάζετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.