Ατομική Ψυχοθεραπεία | Θάνος Ασκητής - Ιατρικό Κέντρο Ψυχικής & Σεξουαλικής Υγείας

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Το 2012 η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία υιοθέτησε για την Ψυχοθεραπεία τον παρακάτω ορισμό, σύμφωνα με τον John C. Norcross: «Η ψυχοθεραπεία είναι η ενημερωμένη και σκόπιμη εφαρμογή κλινικών μεθόδων και διαπροσωπικών στάσεων, που προέρχονται από καθιερωμένες ψυχολογικές αρχές, με σκοπό την παροχή βοήθειας στους ανθρώπους, έτσι ώστε να τροποποιήσουν τις συμπεριφορές τους, τις γνωστικές τους λειτουργίες, τα συναισθήματά τους ή / και άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά, προς τις κατευθύνσεις, που οι συμμετέχοντες θεωρούν επιθυμητές».

Η Ατομική Ψυχοθεραπεία είναι μια σχέση αμοιβαιότητας ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο, που στοχεύει στη διευκόλυνση των επιθυμητών αλλαγών εκ μέρους του τελευταίου και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Η ατομική ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν ορισμένα από τα εμπόδια, που ενδεχομένως να παρεμβαίνουν στη συναισθηματική και ψυχική τους ευεξία, ενώ παράλληλα δύναται να αυξήσει τη θετική συναισθηματικότητα, την ενσυναίσθηση και την αυτοεκτίμηση όσων λαμβάνουν μέρος σε αυτή.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα σας απασχολεί,
μη διστάζετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.