Σχολές Γονέων | Θάνος Ασκητής - Ιατρικό Κέντρο Ψυχικής & Σεξουαλικής Υγείας

Σχολές Γονέων

Οι «Σχολές Γονέων» είναι ένα σχολείο και ένας φορέας εκπαίδευσης και μετάδοσης γνώσεων αποκλειστικά για γονείς, που ενδιαφέρονται να μάθουν να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τη σχέση τους με το παιδί τους, τη σχέση με το σύντροφό τους, αλλά και να επιμορφωθούν πάνω σε θέματα που αφορούν την ευρύτερη λειτουργία της οικογένειας και τη δική τους προσωπική συμμετοχή.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα σας απασχολεί,
μη διστάζετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.