Υπογοναδισμός | Θάνος Ασκητής - Ιατρικό Κέντρο Ψυχικής & Σεξουαλικής Υγείας

Υπογοναδισμός

Ο υπογοναδισμός στον άνδρα είναι το κλινικό σύνδρομο που προκαλείται από την ανεπάρκεια των ανδρογόνων και επιδρά αρνητικά στη λειτουργία πολλών οργάνων καθώς και στην ποιότητα ζωής του άνδρα.

Ο υπογοναδισμός διακρίνεται:

  • σε πρωτοπαθή (όταν υπάρχει διαταραχή στους όρχεις),
  • σε δευτεροπαθή (όταν υπάρχει διαταραχή στον υποθάλαμο ή/και στην υπόφυση),
  • σε όψιμης έναρξης (μπορεί να υπάρχει διαταραχή στον υποθάλαμο, την υπόφυση ή τους όρχεις) ή λόγω αντοχής στα ανδρογόνα.

Κλινικά μπορεί να διακριθεί:

  • σε εμβρυϊκής έναρξης,
  • σε προεφηβικής έναρξης,
  • σε όψιμης έναρξης.

Ως όψιμης έναρξης υπογοναδισμός ορίζεται η μείωση των επιπέδων των ανδρογόνων στον άνδρα ο οποίος έχει αναπτύξει φυσιολογικά τα πρωτογενή και τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου κατά την εφηβεία.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα σας απασχολεί,
μη διστάζετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.