Ψυχομετρικές Αξιολογήσεις | Θάνος Ασκητής - Ιατρικό Κέντρο Ψυχικής & Σεξουαλικής Υγείας

Ψυχομετρικές Αξιολογήσεις

Οι Ψυχομετρικές Αξιολογήσεις αφορούν την αντικειμενική μέτρηση δεξιοτήτων, γνώσεων, ικανοτήτων, στάσεων, χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και εκπαιδευτικών επιτευγμάτων. Η πρώτη ψυχομετρική κλίμακα κατασκευάστηκε από τον Γάλλο Ψυχολόγο Alfred Binet (1916), με σκοπό την αξιολόγηση της νοημοσύνης (Stanford-Binet IQ).

Το συνολικό σκορ, που θα συγκεντρώσει ένας συμμετέχον σε μία ψυχομετρική δοκιμασία, θεωρείται, ότι παρέχει σημαντικές πληροφορίες για το σύνολο των γνωστικών του ικανοτήτων, τη συναισθηματική του λειτουργικότητα, τον τύπο της προσωπικότητάς του κτλ.

Οι κλίμακες και τα ερωτηματολόγια ψυχομετρικού χαρακτήρα βοηθούν τους ειδικούς ψυχικής υγείας να κατανοήσουν με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της σκέψης, των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς των ανθρώπων που αναζητούν βοήθεια και κατάλληλη θεραπευτική υποστήριξη.

Στη συνέχεια, ακολουθούν ορισμένα ερωτηματολόγια αυτο-αξιολόγησης, τα οποία μπορούν να παρέχουν στους ενδιαφερόμενους χρήσιμες πληροφορίες και κατευθύνσεις για την ψυχική και σεξουαλική τους υγεία.

(+ Αναρτημένα ερωτηματολόγια Ι.Ψ.Σ.Υ)

Για οποιοδήποτε πρόβλημα σας απασχολεί,
μη διστάζετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.