«Υπερσεξουαλικότητα και Διαδίκτυο»

Περιγραφή

3ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Σεξολογίας ΕΠΙΨΥ (23-25 Φεβρουαρίου 2018)

Η ομιλία αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους εκφράστηκε και συνεχίζει να εκφράζεται η υπερσεξουαλικότητα μέσα από τη μυθολογία, την κοινωνία, την ψυχολογία και την ψυχιατρική. Ακόμα, παρατίθενται οι ψυχικές διαταραχές που «διεκδικούν» την υπερσεξουαλικότητα ως επιμέρους κατηγορία τους, οι ψυχικές και νευρολογικές διαταραχές που την εμφανίζουν ως σύμπτωμα και τα βιολογικά και ψυχολογικά μοντέλα που επιχειρούν να δώσουν «φως» στα αίτια της υπερσεξουαλικότητας.

Άλλα επιπρόσθετα μέρη της ομιλίας είναι η περιγραφή των χαρακτηριστικών ενός υπερσεξουαλικού ατόμου και οι τύποι υπερσεξουαλικών συμπεριφορών, το χρονικό που οδήγησε στην υπερσεξουαλική συμπεριφορά μέσω διαδικτύου, οι τρόποι έκφρασής της και τα χαρακτηριστικά της.

Ακόμα, διερευνάται πιο αναλυτικά η σύνδεση της πορνογραφίας με την υπερσεξουαλική συμπεριφορά αλλά και ο ρόλος της αυτοκτονικότητας.

Τέλος, περιγράφονται οι παράγοντες επικινδυνότητας για εμφάνιση διαδικτυακής υπερσεξουαλικότητας αλλά και οι θεραπευτικές επιλογές.ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ