Χρώμα στην Ζωή μας | Θάνος Ασκητής - Ινστιτούτο Ψυχικής & Σεξουαλικής Υγείας