Το Ιατρικό Κέντρο Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας, ο χώρος που προσεγγίζει την ανθρώπινη συμπεριφορά, τόσο στην ψυχική της έκφραση όσο και στην οργανική της διάσταση, με κυρίαρχους πρωταγωνιστές τον άνδρα, τη γυναίκα και το παιδί αναπτύσσει μια καινούρια υπηρεσία που αναφέρεται στην πραγματοποίηση διαδικτυακών συμβουλευτικών συνεδρίων από ειδικούς ψυχολόγους. Η υπηρεσία της Οnline Συμβουλευτικής απευθύνεται σε όλους όσους αντιμετωπίζουν κάποιο ψυχολογικό ή σεξουαλικό πρόβλημα και θέλουν να αναζητήσουν λύση, όμως δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε κάποιον ειδικό, είτε λόγω απόστασης, είτε λόγω ιατρικών προβλημάτων ή επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Η υπηρεσία αυτή στελεχώνεται από ψυχολόγους εξειδικευμένους σε θέματα σεξουαλικής και ψυχικής υγείας, συνεργάτες του Δρ. Θάνου Ασκητή, οι οποίοι παρέχουν έγκυρη επιστημονική ενημέρωση και συμβουλευτική με απόλυτη εχεμύθεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων, βάσει του νόμου περί ιατρικού απορρήτου.

Η Online Συμβουλευτική διεξάγεται με τη μορφή συμβουλευτικών συνεδριών, με κόστος €50,00, €70,00, 90, €100,00 (η χρονική διάρκεια της συνεδρίας καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης). Ο χρήστης μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, είτε συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση είτε επικοινωνώντας στο 22459555 και θα λάβει απάντηση με την επιβεβαίωση της συνεδρίας του εντός 3 εργάσιμων ημερών

Από τη μεριά του ο χρήστης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της Οnline Συμβουλευτικής οφείλει να έχει εγκατεστημένο το πρόγραμμα Skype στον υπολογιστή του και να έχει έτοιμο τον αντίστοιχο εξοπλισμό (μικρόφωνα, κάμερα) πριν την ώρα έναρξης της συνεδρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Ιατρικού Κέντρου Σεξουαλικής Υγείας στο τηλέφωνο 22.45.95.55