77.77.28.77

Η Συμβουλευτική Γραμμή Σεξουαλικής Υγείας είναι μια δωρεάν τηλεφωνική γραμμή που πραγματεύεται θέματα σεξουαλικής και ψυχικής υγείας. Στόχος της Συμβουλευτικής Γραμμής Σεξουαλικής Υγείας είναι να συμβάλει τόσο στη πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση των σεξουαλικών και ψυχικών προβλημάτων, παρέχοντας επιστημονική ενημέρωση και συμβουλευτική.

Η γραμμή απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών, τα οποία μπορούν να καλέσουν και να μιλήσουν με εξειδικευμένους ψυχολόγους για όποιο θέμα τους απασχολεί, είτε αφορά το ίδιο το άτομο είτε κάποιο άλλο πρόσωπο του περιβάλλοντός του.

Τα κύρια θέματα στα οποία καλείται να απαντήσει η Συμβουλευτική Γραμμή αφορούν κυρίως:

  • Σεξουαλικές δυσλειτουργίες
  • Προβλήματα σχέσεων και γάμου
  • Σεξουαλικότητα και σεξουαλικός προσανατολισμός
  • Αντισύλληψη και σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα
  • Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
  • Προβλήματα παιδιών και οικογένειας
  • Συναισθηματικά ζητήματα
  • Προβλήματα συμπεριφοράς


Ο ρόλος της γραμμής είναι να ενισχύσει, να ενημερώσει και να προσφέρει τις κατάλληλες κατευθύνσεις προς την διεκδίκηση της λύσης και προς την υγεία. Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά ή αντικαθιστά τη θεραπευτική διαδικασία. Στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, ο ψυχολόγος- σύμβουλος της γραμμής μπορεί να προτείνει τη παραπομπή του καλούντος σε ιατρό, ψυχίατρο ή ψυχολόγο, προκειμένου να λάβει πιο ολοκληρωμένη βοήθεια.

Η ανωνυμία του κάθε ατόμου που καλεί στη γραμμή διασφαλίζεται και διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της συνομιλίας. Το όνομα του καλούντος δεν ζητείται ποτέ. Τα όποια στοιχεία τυχόν ζητηθούν αφορούν στην καλύτερη διερεύνηση του αιτήματος και τη διευκόλυνση της διαδικασίας.

Η Συμβουλευτική Γραμμή Σεξουαλικής Υγείας μπορεί να σε βοηθήσει να διερευνήσεις και να βρεις λύση σε θέματα που σε απασχολούν, με σεβασμό και εχεμύθεια. Η σωστή ενημέρωση και η γνώση διασφαλίζουν την ψυχική και σεξουαλική υγεία και τη καλύτερη ποιότητα ζωής. Όλοι έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν την υγιή ψυχική και σεξουαλική τους έκφραση.

Τηλέφωνο: 77.77.28.77 (Παγκύπριος αριθμός).

Ημέρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή