Στυτική δυσλειτουργία σε νεαρούς άνδρες

Κοινοποιήση:

Η στυτική δυσλειτουργία συνήθως αναφέρεται σε άνδρες ηλικίας άνω των 40 ετών και συχνά συσχετίζεται με οργανική αιτιολογία. Παρατηρείται όμως και στυτική δυσλειτουργία κατά τις πρώτες σεξουαλικές επαφές ενός άνδρα, οι οποίες σχετίζονται συχνά με ψυχικές διαταραχές. Η ηλικία έναρξης της διαταραχής αποτελεί έναν σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα στυτικής δυσλειτουργίας, ακόμα και σε άτομα νεαρής ηλικίας (σύμφωνα με έρευνα που είχε ως δείγμα άνδρες ηλικίας 18-45). Αυτό ίσως αποτελεί ένδειξη και δείχνει την πιθανότητα οι άνδρες με συμπτώματα στυτικής δυσλειτουργίας να εκδηλώσουν στο μέλλον αγγειακή νόσο.

Οι αγχώδεις διαταραχές και η κατάθλιψη, αποτελούν σημαντικούς προβλεπτικούς παράγοντες για την στυτική δυσλειτουργία, και όσο αυξάνονται τα συμπτώματα των ψυχικών διαταραχών, τόσο μειώνεται η στυτική λειτουργία. Μάλιστα, η κατάθλιψη σχετίζεται με την στυτική δυσλειτουργία σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι αγχώδεις διαταραχές.

Προβλήματα στύσης παρουσιάζονται συχνότερα κατά τη διάρκεια των πρώτων σεξουαλικών εμπειριών ενός άνδρα, και αποτελεί ένα συχνό φαινόμενο στον γενικό πληθυσμό.

Επίσης, για τους περισσότερους άνδρες, οι σεξουαλικές αυτές δυσλειτουργίες που εμφανίζονται στην αρχή της σεξουαλικής τους ζωής, μειώνονται καθώς περνάει ο χρόνος και τελικά ξεπερνιούνται.

Πηγή: Journal of sex & marital therapy, 38(4), 349-364, Jern, P., Gunst, A., Sandnabba, K., &Santtila, P. (2012). Are early and current erectile problems associated with anxiety and depression in young men? A retrospective self-report study.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ